Polischeck.nl gaat verzekeringspolissen checken

Polischeck.nl gaat verzekeringspolissen van klanten gratis bekijken. “Opstal, inboedel en aansprakelijkheid zijn in veel gevallen al jaren ondergebracht bij één en dezelfde maatschappij. Niet altijd even gunstig voor de verzekerde,” weet Jelmer Haaitsma van Polischeck.nl.

“Wij bieden een gratis advies, waarbij wij alle verzekeringen kritisch onder de loep nemen. Zijn de polissen op de meest gunstige manier afgesloten en passen ze nog bij de situatie van verzekerde, dan is alles in orde. Is dit niet het geval, dan leggen wij er een alternatief naast.”

Klanten kunnen met hun mobiel, tablet of computer de huidige verzekeringspolissen insturen, waarna de afzender binnen twee werkdagen een passend advies ontvangt over de huidige situatie alsmede een advies voor de toekomst.

(Bron: Polischeck.nl)

GEEN REACTIES