Pensioenfonds Achmea bood onterechte korting op premie

Achmea Bank neemt portefeuille hypotheekvorderingen over van A.S.R.

Naar nu bekend is geworden, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op 22 juni vorig jaar een aanwijzing gegeven aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds. Reden voor de aanwijzing is dat het pensioenfonds ten onrechte een korting gaf op de vastgestelde kostendekkende premie van zijn Defined Contribution-kring (DC-kring); de feitelijke premie van de DC-kring viel daardoor lager uit dan de vastgestelde kostendekkende premie. Daardoor beschikt deze kring nu niet meer over het minimaal vereiste eigen vermogen.

Daarmee heeft het fonds, dat de pensioenregelingen uitvoert voor medewerkers van Achmea en InShared, artikel 129 en 131 van de Pensioenwet overtreden. Het eerste artikel betreft de overtreding van de premiestelling, het tweede artikel betreft de afname van het vermogen van de kring.

DNB gaf het pensioenfonds tot 1 januari 2021 de tijd om de buitenwettelijke premiekorting ongedaan te maken. Het eigen vermogen van de kring dient uiterlijk 31 december 2021 aangevuld te zijn.

Op 30 juli 2020 heeft Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. Dit bezwaar is op 20 januari 2021 door DNB ongegrond verklaard. Het fonds heeft echter wel binnen de gestelde termijn een andere premie in rekening gebracht, waarmee overtreding van artikel 129 van de Pensioenwet is beëindigd. Nu moet het fonds dus nog voor einde van het jaar het tekort op het vermogen van de DC-kring aanzuiveren.

Bron: DNB

GEEN REACTIES