Onafhankelijke Kamer moet letselschademarkt verder professionaliseren

Onafhankelijke Kamer moet letselschademarkt verder professionaliseren
© Pixabay

De Letselschade Raad stelt een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letselschadezaken in. Bedoeling van deze Kamer LLZ is het aantal langlopende letselschadezaken te beperken.

Uit onderzoek in 2020 door de Universiteit Utrecht in opdracht van de Letselschade Raad (DLR) blijkt dat de letselschademarkt kan en moet professionaliseren. Afgezien van diverse andere oorzaken van de tijdsduur van een zaak, blijken veel slachtoffers met letselschade kritisch over de voortvarendheid waarmee aansprakelijkheidsverzekeraars handelen en over de snelheid van uitbetaling van toegezegde voorschotten.

In reactie op dit onderzoek heeft de Minister voor Rechtsbescherming aan DLR gevraagd uitvoering te geven aan de geformuleerde aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen betreft het instellen van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.

In het ideale stelsel zijn er geen langlopende letselschades (waarbij dossiers langer dan twee jaar open staan) meer, zo redeneert DLR, tenzij het slachtoffer zelf te kennen geeft dat de schade nog niet moet worden afgewikkeld. Om nu de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren, dient er een tijdelijke oplossing te komen voordat structuurverbeteringen ervoor zorgen dat langlopende letselschades überhaupt niet meer voorkomen.

Daartoe worden er langs drie lijnen diverse maatregelen uitgewerkt:
1. Bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen door middel van de Kamer LLZ.
2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.
3. Het verbeterde proces blijvend monitoren met klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

De Kamer LLZ bestaat uit een voorzitter en drie leden die zijn aangesteld door het bestuur van DLR:
– Gerard Roes (voorzitter), oud-staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State, oud-raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden en Den Haag.
– Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
– Geertruid van Wassenaer, advocaat-partner en MfN-mediator bij Van Wassenaer Wytema Letselschade Advocaten & Mediation.
– Derk-Jan van der Kolk, advocaat-partner bij Van Traa Advocaten.

Aanmelden kan alleen na wederzijdse instemming
In de Kamer LLZ denkt De Letselschade Raad een voortvarend antwoord te hebben gevonden op de roep vanuit politiek, media en maatschappij om langlopende letselschadezaken versneld op te lossen. De Kamer LLZ kan laagdrempelige en snelle geschil-oplossing bieden. Voor alle duidelijkheid: de aansprakelijke verzekeraar en letselschadeadvocaat dan wel belangenbehartiger kunnen zich alleen na wederzijdse instemming melden voor geschilbeslechting door de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.

De Kamer LLZ roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor het versneld afwikkelen van een langlopende letselschadezaak door een voor beide partijen bindend oordeel.

Breed gedragen belang
DLR benadrukt dat niet alleen slachtoffers, maar ook verzekeraars een duidelijk belang hebben bij het definitief beëindigen van langlopende letselschadezaken en daarmee bij het voorleggen van zaken aan een onafhankelijke Kamer. Het Verbond van Verzekeraars heeft al verheugd gereageerd op het instellen van de Kamer LLZ.

Bron: DLR

 

 

GEEN REACTIES