NVGA: sommige risico’s niet meer in Nederland te verzekeren

Bepaalde type risico’s en risicogroepen zijn steeds moeilijker onder te brengen bij Nederlandse verzekeraars, stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier in het ledenblad GA Magazine.

Als voorbeeld noemt Gardenier risico’s in de agrarische en medische (verloskundige) hoek, grote wagenparken, dure woonhuizen en goede pakketten voor DGA’s. ‘Het blijkt lastig om bijzondere risico’s of risicogroepen al dan niet in bepaalde verzekeringsconstructies onder te brengen bij onze nationale verzekeraars’, aldus Gardenier. Hij pleit ervoor om ‘gezamenlijk de handschoen op te pakken’ om te voorkomen dat klanten alleen via buitenlandse verzekeringsconstructies dekking kunnen krijgen.

Herziening position paper
Verder kondigt Gardenier in GA Magazine een herziening van de position paper van de NVGA aan. De huidige position paper dateert uit 2012 en is volgens hem aan herziening toe vanwege de snel veranderende marktomstandigheden. In de eerste plaats is dit de verdergaande consolidatie, waardoor het aantal verzekeraars en intermediairs verder zal afnemen. Verder worden volmachtkantoren als gevolg van toenemende kosten in de keten en druk op het rendement, geconfronteerd met nieuwe samenwerkingsmodellen en verdienmodellen, aldus Gardenier. ‘Ook de rol van de toezichthouders is bepalend. Het huidige toezicht leidt tot een controlemodel gericht op risicobeheersing en kwaliteit. Eveneens relevant zijn de ontwikkelingen op ICT-gebied en de rol van systeemhuizen. Solvency en datakwaliteit gaan hand in hand. En door de introductie van ‘Smart Contracts’ neemt blockchain steeds concretere vormen aan.’

Gardenier verwacht dat het verzekeringslandschap er binnen een periode van drie tot vijf jaar echt anders uit gaat zien. ‘We moeten onszelf opnieuw uitvinden. De komende periode zullen wij leden, verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars en toezichthouders bevragen zodat onze herziene positon paper een breed gedragen en richtinggevend beleidsdocument wordt.’ Tijdens de ledenvergadering in april worden de contouren van de nieuwe position paper gepresenteerd.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES