Nieuwe lenderclausule laat kredietrisico buiten projectverzekering

copyright Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft in overleg met de VNAB een nieuwe lenderclausule opgesteld voor CAR/EAR-projecten die worden gefinancierd op basis van ‘project finance’.

Het gaat dan om langdurige projecten, waarbij de financiering gedurende een aantal jaren wordt terugverdiend door middel van het gebruik van het object (bv infrastructuur of een gebouw met een publieke functie). De nieuwe clausule was volgens het Verbond nodig omdat onder de oude clausule de rechten van projectverzekeraars waren ingeperkt, wat vaak tot discussies leidde met de projectfinancier.

Financiers proberen doorgaans met een clausule rechten te ontlenen aan de projectverzekeringen (die zijzelf niet afsluiten; dat wordt gedaan door de uitvoerenden van het project), zonder daarbij afhankelijk te zijn van de medewerking van de daadwerkelijke verzekerden. De financiers beschouwen de verzekering als een soort onderpand voor hun lening, net als de daadwerkelijke projectactiva. Projectverzekeraars kunnen een dergelijke clausule niet weigeren, want zonder verzekering geen financier en zonder financier geen project.

Om projectverzekeraars te vrijwaren van al te grote financiële risico’s is op advies van de VNAB nu besloten dat bij de nieuw opgezette lenderclausule uitdrukkelijk wordt vermeld dat het kredietrisico niet wordt meeverzekerd. Daarmee wordt verwezen naar het risico dat de lening die de financiers ter beschikking hebben gesteld, niet wordt terugbetaald. Concreet betekent dit dat het risico voor verzekeraars zich vooral toespitst op de fysieke schade omtrent een project.

GEEN REACTIES