Mkb-ondernemers weten te weinig van risico’s cybercriminaliteit

Mkb-ondernemers weten te weinig van risico's cybercriminaliteit
© Pixabay

Zo’n 60% van de ICT-beheerders maakt zich zorgen over de digitale veiligheid van zijn klanten, blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. Opvallend genoeg herkennen die klanten zichzelf hier niet in: slechts 23% van de mkb’ers maakt zich zorgen over cybercriminaliteit. Ook verwacht 71% dat hun online veiligheid goed wordt geregeld door hun ICT-beheerder, terwijl het in de praktijk vaak ontbreekt aan afspraken hierover.

MKB’ers zijn zich bewust van de risico’s van cybercriminaliteit, maar verwachten dat zij hier voldoende tegen beveiligd zijn. En ondanks dat ruim driekwart van de ondernemers aangeeft zelf eindverantwoordelijk te zijn, wordt goede bescherming en zorgplicht van de ICT-beheerder verwacht.

Onderlinge afspraken
Maar in de praktijk ontbreekt het vaak aan onderlinge afspraken over bescherming tegen cybercriminaliteit: 46% van de ICT-beheerders geeft aan dat de verwachtingen op voorhand niet zijn uitgesproken. Bij slechts 22% van de ICT-beheerders is er in alle gevallen een duidelijke afspraak gemaakt over de verantwoordelijkheid voor cyber security. Bovendien vindt bijna de helft het lastig om zijn mkb-klanten te overtuigen van het belang van digitale veiligheid.

Nederland ICT pleit voor het maken van goede afspraken tussen klant en leverancier. Alex de Joode, public policy manager bij Nederland ICT: “Het gebrek aan afspraken tussen ICT’ers en mkb-ondernemers over de cyber security is zorgelijk. Het is voor ondernemers belangrijk een duidelijk vertrekpunt te hebben, want zij hebben vaak niet de specialistische kennis die nodig is om de juiste beslissingen te nemen.”

Cyber Security-assessment
Volgens Jack Hommel, directeur Bedrijven van Centraal Beheer, weten ondernemers vaak niet welke stappen ze het beste kunnen zetten om de online veiligheid te vergroten. “Daarom bieden wij hun ons Cyber Security-assessment aan. Met dit assessment krijgt de mkb-ondernemer inzicht in de risico’s die hij loopt met de belangrijke bedrijfssystemen. Het advies is een duidelijk vertrekpunt voor de ondernemer om goede afspraken te maken met zijn externe ICT-beheerder en een cyberverzekering af te sluiten.”

Bron: Centraal Beheer, Nederland ICT

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES