Kifid bekijkt uitspraken over rentetarieven doorlopend krediet opnieuw

Kifid bekijkt uitspraken over rentetarieven doorlopend krediet opnieuw
© Pixabay

De voorzitter van de Geschillencommissie Kifid heeft, met gebruikmaking van de hardheidsclausule, beroep opengesteld in twee recente uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. Het gaat om uitspraken inzake klachten van consumenten over hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet bij Interbank (GC 2018-376 en 2018-400).

In één uitspraak heeft de consument om beroep gevraagd, in de andere uitspraak de financiële dienstverlener. De betrokken consumenten en financiële dienstverleners kunnen de uitspraak nu opnieuw laten beoordelen door de Commissie van Beroep van Kifid.

In uitspraak GC 2018-400 heeft de Geschillencommissie op 6 juli jl. geconcludeerd dat de bank haar vrijheid om de rente aan te passen niet heeft gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De bank hoeft geen rente terug te betalen. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de consument en zijn vertegenwoordiger.

Principiële karakter
In uitspraak GC 2018-376 heeft de Geschillencommissie op 4 juli jl. geconcludeerd dat de consument mogelijk wel te veel rente heeft betaald. De bank moet over een periode van vier jaar het rentetarief herrekenen en eventueel te veel betaalde rente aan de consument vergoeden. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de financiële dienstverlener. Vanwege het principiële karakter geldt voor dit beroep artikel 5.4 van het Reglement van de Commissie van Beroep: dit artikel stelt onder meer dat de kosten voor rechtsbijstand, die de consument voor deze procedure moet maken, voor rekening komen van de financiële dienstverlener.

Twee aspecten
De Geschillencommissie van Kifid is in het bijzonder benieuwd naar het oordeel van de Commissie van Beroep over twee aspecten:

1. Wat vindt de Commissie van Beroep van het uitgangspunt dat een consument zich alleen kan beroepen op een prospectus, als die prospectus ook daadwerkelijk is uitgereikt of overgelegd?

2. Hoe oordeelt de Commissie van Beroep over de vraag of het rentetarief onlosmakelijk is verbonden aan een externe factor? En dat voor die externe rentevoet het driemaands Euribor-tarief wordt gehanteerd dan wel deze moet worden vermeerderd met de liquiditeitsopslag?

Overige klachten aangehouden
Op dit moment heeft Kifid enkele tientallen soortgelijke klachten in behandeling bij de Geschillencommissie. Wanneer de laatste reactie van de financiële dienstverlener (dupliek) in deze klachten is ontvangen, zal deze klachtbehandeling worden aangehouden in afwachting van een oordeel van de Commissie van Beroep.

Bron: Kifid

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES