Delta Lloyd brengt schade particulier in nieuwe onderneming onder

© pixabay

Delta Lloyd Schade en serviceprovider Voogd & Voogd hebben het voornemen intensiever te gaan samenwerken op het gebied van particuliere schadeverzekeringen die klanten via het intermediair afsluiten. Beide partijen hebben hiertoe een intentieverklaring getekend.

De samenwerking houdt in dat Voogd & Voogd voor Delta Lloyd een nieuwe onderneming opricht voor de uitvoering van de acceptatie, mutaties en claimafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen. Delta Lloyd blijft risicodrager en verstrekt daarvoor een volmacht aan de nieuw op te richten onderneming.

Dit nieuwe onderdeel zal actief zijn onder het label Delta Lloyd en opereert onafhankelijk van de andere activiteiten van Voogd & Voogd. Delta Lloyd blijft de productontwikkeling, marketing en verkoopondersteuning uitvoeren. Voogd & Voogd beschikt over een hoogwaardige IT-organisatie, waardoor de kwaliteit en efficiëntie in de digitale dienstverlening van Delta Lloyd naar klanten en adviseurs verder zal verbeteren, en de beoogde groei tegen gezonde marges in de particuliere schademarkt mogelijk wordt.

De betrokken Delta Lloyd medewerkers in vaste dienst treden in dienst van de nieuw op te richten onderneming. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt; de ingangsdatum van de beoogde samenwerking is 1 januari 2017. Dit is onder voorbehoud van advies van de Ondernemingsraad van Delta Lloyd en afstemming met de toezichthouders en de vakbonden. De activiteiten van Delta Lloyd Xclusief en Pleziervaartuigen vallen niet binnen de voorgenomen samenwerking en blijven bij Delta Lloyd.

Deze samenwerking sluit aan bij de strategische keuzes van Delta Lloyd om op deelgebieden allianties en partnerships te vormen en de efficiëntie van processen verder te vergroten. Dit heeft naar verwachting in de toekomst een positief effect op de combined ratio (COR) van schade particulier. Hierbij is het intermediair een belangrijke business partner.

(Bron: Delta Lloyd)

GEEN REACTIES