Critical illness AOV’s slaan niet aan

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die alleen uitkeren bij bepaalde ziektebeelden, verdwijnen langzaam maar zeker van de markt. Dat blijkt uit een rapport van MoneyView.

Op dit moment worden er nog maar twee AOV’s met deze dekking aangeboden. In 2016 waren dit er nog zes. Het concept dat alleen bij bepaalde ziektes zoals kanker wordt uitgekeerd, slaat derhalve niet aan bij de doelgroep, ondanks het feit dat de premie doorgaans lager is dan polissen met een volledige dekking. Overigens staat deze polisvorm los van de AOV waarbij dekking op basis van een ongeval de standaard is. Het aantal ongevallen-AOV’s steeg licht van vijf naar zes.

Dat betekent niet dat er niet naar mogelijkheden wordt gezocht om de premie-uitgaven te drukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beperken van de uitkeringsduur of het verlengen van de eigen risicoperiode. MoneyView geeft als voorbeelden Centraal Beheer met de Kort en Krachtig AOV, Klaverblad met de AOV Flex en de BasisGezekerd AOV’s van TAF. De meeste AOV’s zijn polissen met een zogeheten volledige dekking. Wel geven meer verzekeraars de mogelijkheid om te kiezen voor een lagere verzekerde som, met een lagere premie tot gevolg.

Heel opvallend is de constatering van MoneyView dat de gemiddelde premie van de AOV’s wat lager uitkomt dan vijf jaar geleden. Wel is de laatste twee jaar een kleine stijging waarneembaar. Andere marktgeluiden signaleren juist dat de premies fors toenemen door de lage rente. Mogelijk vertroebelen de extra keuzemogelijkheden ten aanzien van uitkeringstermijn en verzekerd bedrag het gehele beeld van de premieontwikkeling enigszins.

Interessant is verder de update van MoneyView over de schenkingskringen. Bij de bekendste variant, de Broodfondsen (er zijn er 610), zijn nu ruim 27.000 mensen aangesloten. Maar er zijn de afgelopen veel partijen bijgekomen, bijvoorbeeld de AOV Bouw (van Zelfstandigen Bouw), de Samen Sterk Flexibele Spaar AOV (op de markt gebracht door adviseur Arnoud Wennekes) en de Social Market AOV (een initiatief van ondernemer Rene ter Bekke). Laatstgenoemde onderscheidt zich met een relatief lange uitkeringsduur van acht jaar. Bij de meeste schenkingskringen is dit twee jaar. Verder is opvallend dat sommige kringen arbodiensten of het UWV inschakelen bij verzuim en dit niet overlaten aan de controle binnen de kring.

GEEN REACTIES