Volksbank treft voorzieningen voor kredietverliezen

Volksbank treft voorzieningen voor kredietverliezen

In tegenstelling tot andere banken moest de Volksbank in 2020 extra voorzieningen treffen voor kredietverliezen op hypotheken. Mede dankzij de voortdurende stijging van de huizenprijzen bleef de schade voor de bank beperkt.

De kredietvoorziening voor woninghypotheken nam in 2020 fors toe met € 40 miljoen. Deze stijging wordt niet alleen veroorzaakt door klanten die direct zijn getroffen door de Covid-19-crisis, maar ook doordat de bank haar voorzieningenmethodiek voor aflossingsvrije leningen heeft herzien en door het toepassen van een expert overlay in verband met de hoge mate van onzekerheid rondom de economische ontwikkelingen in Nederland en de financiële weerbaarheid van klanten wier inkomen is aangetast door de crisis.

De wijziging van de voorzieningenmethodiek leidde in 2020 tot een forse stijging in het aantal hypotheekklanten in de fase voorafgaand aan acute betalingsproblemen, en dus ook in de omvang van de voorzieningen voor dergelijke leningen. De dekkingsgraad voor deze zogeheten stage-2-leningen nam toe van 0,9% per 31 december 2019 tot 2,0% in 2020.

Het bedrag aan vorderingen op klanten met acute betalingsproblemen – zogeheten stage-3-leningen – nam licht toe met € 3 miljoen toe tot € 543 miljoen. Deze verslechtering werd gedeeltelijk veroorzaakt door de instroom van klanten die door de Covid-19-crisis werden getroffen, maar werd grotendeels weer gecompenseerd door de reguliere uitstroom vanwege herstel en afschrijvingen. En dankzij de voortdurende stijging van de huizenprijzen kon de kredietvoorziening voor deze stage-3-leningen zelfs dalen met € 8 miljoen. De dekkingsgraad van hypotheken van klanten met betalingsproblemen daalde van 8,0% per 31 december 2019 tot 6,4%.

Marktaandeel hypotheken daalt
Verder zag de Volksbank in 2020 de hypotheekportefeuille dalen met € 0,4 miljard tot € 47,8 miljard, vooral door fors hogere aflossingen. De nieuwe hypotheekproductie steeg weliswaar in 2020 tot € 5,9 miljard (2019: € 5,5 miljard), maar het marktaandeel nieuwe hypotheken lag lager, op 5,0% (2019: 6,1%).

Nieuwe koers
De Volksbank kondigt een nieuwe strategische koers aan. De bank wil klantgerichter, efficiënter en effectiever te werken. Daardoor zullen naar verwachting in de komende 3 jaar zo’n 400 tot 500 banen verloren gaan. De bank kent in de nieuwe strategie groeiprioriteit toe aan de vier sterke, onderscheidende bankmerken SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. ASN Bank moet haar groei versnellen met meer duurzame producten en proposities; SNS gaat ook jongeren aanspreken via persoonlijke, digitale klantbediening naast advies in de winkels; RegioBank versterkt als ‘buurtzame’ bank haar lokale aanwezigheid met het verbreden van haar proposities, ook voor kleinzakelijke ondernemers, en door de samenwerking met de zelfstandig adviseurs te intensiveren; BLG Wonen moet groeien in hypotheekproductie en eveneens het distributiebereik in het intermediaire kanaal vergroten.

Bron: De Volksbank

GEEN REACTIES