Opinie: AOV-verzekeraars buigen zich langzaam naar kleine zzp-er

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

Het heeft een tijdje geduurd, maar AOV-verzekeraars beginnen langzaam maar zeker oog te krijgen voor zzp-ers met een laag inkomen.

Het was lange tijd een veelgehoorde klacht bij zelfstandigen: een arbeidsongeschiktheidsverzekering is veel te duur. Je werd als verzekerde in een tamelijk traditioneel keurslijf geduwd van een verzekering die liep tot je pensioenleeftijd en met een ondergrens ten aanzien van het verzekerde bedrag die vaak boven de 10.000 euro lag. Een beetje invloed op de premie kon je nog uitoefenen door de eigen risicoperiode op te rekken en de uitkering niet te indexeren, maar dat was het dan wel. Het gevolg was een premie die bij veel zzp-ers met een laag of onvoorspelbaar inkomen een flinke hap nam uit de maandelijkse beschikbare middelen. De premie was dan weliswaar aftrekbaar voor de belastingen, maar het merendeel van de zelfstandigen zag er vanwege de kosten vanaf. Sommige zzp-ers gingen zelf een spaarpotje aanleggen of kwamen met alternatieven zoals het broodfonds. Maar de meesten hoopten maar dat het lot van arbeidsongeschiktheid hen niet zou treffen.

Keuze
Dit beeld is afgelopen jaar langzaam gaan schuiven. Verzekeraars zijn meer keuzemogelijkheden gaan aanbieden om de premie te drukken. Zo kun je bij verschillende verzekeraars inmiddels een kortlopende AOV afsluiten, voor een periode van één tot enkele jaren. Verder hebben geven veel polissen sinds enige tijd de mogelijkheid om voor een eigen risicoperiode van twee jaar te kiezen. Verzekerden kunnen in deze twee jaar hun terugvallen op hun eigen spaargeld of op de voorziening van een broodfonds. En vorige week bracht Movir naar buiten dat het minimum verzekerde bedrag wordt verlaagd naar €2.500 per jaar. Ook de Amersfoortse hanteert dit inmiddels.

Uitkering
Met name dit laatste vind ik persoonlijk een doorbraak. Een uitkering van ruim 200 euro per maand is weliswaar niet genoeg om van te leven en een dergelijke polis is dan ook alleen geschikt voor een zzp-er met een partner die werkt, maar toch geeft een dergelijke uitkering wat verlichting. De partner hoeft dan bijvoorbeeld niet de ziektekostenverzekering, het eigen risico en eventueel aanvullende medische kosten te dragen.

Vakbonden
Voor een deel speelt eigenbelang voor verzekeraars in dit dossier een rol. Vakbonden en linkse politieke partijen dringen aan op een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het nieuwe kabinet heeft voorlopig geen plannen in deze richting, maar de kou is nog niet uit de lucht. In een akkoord over de arbeidsmarkt kan een verplichte AOV als wisselgeld worden gebruikt en dat zou het business model van AOV-verzekeraars sterk kunnen beïnvloeden. Het is waarschijnlijk dat deze overwegingen meespelen in het toegankelijker maken van AOV-verzekeringen.

Dit neemt uiteraard niet weg dat voor zelfstandigen een verzekering beter betaalbaar wordt. Het is uiteraard afwachten, maar mijn inschatting is dat veel zzp-ers de stap naar een inkomensvoorziening zullen gaan maken.

GEEN REACTIES