NN grijpt in bij inkomensverzekeringen

NN Group doet bod op onderdelen MetLife

Vanwege zeer teleurstellende resultaten bij de inkomensverzekeringen, neemt de directie van Nationale-Nederlanden maatregelen.

Het operationele resultaat op AOV-, WIA- en verzuimverzekeringen dook afgelopen in de rode cijfers. Werd in 2019 nog een winst geboekt van 92 mln euro, vorig jaar was er een verlies van 30 mln euro. Voor een deel wijt de verzekeraar de verliezen aan de effecten van de Covid-uitbraak, zonder dit in het persbericht verder te specificeren. Verder waren in z’n algemeenheid de claims op groepscontracten aanmerkelijk hoger. Daarnaast moest NN extra voorzieningen voor de inkomensverzekeringen nemen, onder meer in verband met de lage rente.

Als reactie op deze resultaten, neemt de directie maatregelen zo valt te lezen in een presentatie voor beleggingsanalisten. Het gaat dan onder meer om premieverhogingen en om maatregelen om het re-integratieproces (van zieke en arbeidsongeschikte werknemers) te verbeteren.

Verder heeft Nationale-Nederlanden vorig jaar de teugels aangetrokken bij Movir, waar de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) zijn ondergebracht van NN, Delta Lloyd en binnenkort naar alle waarschijnlijkheid Reaal. Een van de maatregelen is de juridische fusie tussen NN en Movir, waardoor laatstgenoemde niet meer als separate rechtspersoon bestaat maar alleen als merk en de directie van NN sneller kan schakelen.

Daarnaast is het herverzekeringscontract dat Movir had met NN Re beëindigd. De verzekeraar licht dit verder niet toe. De herverzekering had overigens betrekking op een relatief klein deel van de portefeuille van Movir. Opmerkelijk was wel de relatief gezien veel hogere herverzekeringsclaim van Movir (bij NN Re) in 2019; mogelijk speelt dit een rol bij de beëindiging van het contract. Tot slot zijn er recent veranderingen doorgevoerd in het productaanbod zo signaleerde MoneyView eerder deze week. De Beroeps-AOV en de Huisartsen-AOV zijn eind januari van de markt gehaald en per half januari zijn de ‘Momentum-AOV’s’ hiervoor in de plaats gekomen. Ook de welbekende Soepel&Zeker AOV wordt in de loop van dit jaar nog vervangen door Movir.

Tegenover de verliezen bij de inkomensverzekeringen stelde NN zeer goede resultaten bij de andere schadeverzekeringen (Property & Casualty). Deels is dit het gevolg van de bijtelling van de Vivat-business. NN geeft aan dat bij brand de underwriting resultaten beter waren, waardoor de winst op brand meer dan verdubbelde. Daarnaast verbeterde het resultaat op motorrijtuigenverzekeringen, onder meer door de effecten van de lockdown. Opmerkelijk is wel dat de winststijging in het tweede halfjaar (van -8 naar +2 mln euro) aanzienlijk lager is dan het eerste halfjaar (van +12 naar +47 mln euro).

GEEN REACTIES