Allianz geeft eigen pensioenfonds 65 mln euro mee

Kredietverstrekkers concurreren met rentetarieven
© Pixabay

Verzekeraar Allianz heeft de aanspraken binnen het eigen ondernemingspensioenfonds overgedragen aan Lifetri. Dit gaat vergezeld met een ‘bruidsschat’ van 65 mln euro.

Dat blijkt uit informatie op de website van het ondernemingspensioenfonds. Het bedrag is bestemd voor toekomstige indexatie van de pensioenuitkeringen. Het fonds stond er overigens eind vorig jaar niet al te ongunstig voor, met een dekkingsgraad van 109%. Maar volgens Adriaan Meurs, bestuurslid van het fonds, was het fonds te klein om op lange termijn de dekkingsgraad op peil te houden.

De overdracht van de aanspraken van Allianz Nederland Leven naar Lifetri (tot nog toe vooral actief als uitvaartverzekeraar) geldt vooral voor gepensioneerden en slapers (waaronder oud-werknemers van de vroegere Zwolsche Algemeene). Actieve deelnemers kunnen kiezen of hun inmiddels opgebouwd kapitaal ‘meegaat’ naar Lifetri of dat het wordt overgedragen naar een nieuwe individuele beschikbare premieregeling voor de Allianz-werknemers. Nieuwe pensioenopbouw vindt sowieso plaats binnen de nieuwe DC-regeling.

Allianz was al langer bezig om ‘de opties te verkennen’ voor de eigen opf. Begin dit jaar was het fonds in dit kader al ‘in liquidatie’. Ook was eind vorig jaar al duidelijk dat Allianz bereid was een ‘koopsom’ mee te geven om de overdracht naar een andere verzekeraar ‘aantrekkelijk’ te maken. In de collectieve waardeoverdracht is namelijk vastgelegd dat niet alleen de uitkering maar ook de indexatie wordt gegarandeerd.

Voor Lifetri betekent de overname dat er, na de beloofde kapitaalgaranties aan de polishouders van Klaverblad Leven, opnieuw garanties worden gegeven, nu aan de gepensioneerden van het Allianz pensioenfonds. Wat dit betekent voor de solvabiliteit van Lifetri is niet duidelijk. Vorig jaar was de solvabiliteit gedaald naar 179%, maar dit is nog exclusief de effecten van de Klaverblad-overname. Anderzijds zorgt de intrede in de pensioenmarkt voor een afnemend totaalrisico voor Lifetri. Waar de risico’s bij uitvaartverzekeringen vooral liggen (zeker bij gegarandeerde kapitaaluitkeringen) in het (te) vroeg overlijden van polishouders, levert het vroeg overlijden van een gepensioneerde juist een voordeel op voor een pensioenfonds.

GEEN REACTIES