Merkwaardig hoge premies autoverzekering in Limburg

Merkwaardig hoge premies autoverzekering in Limburg
© Pixabay

Het zou logisch zijn als inwoners van de provincies met de grootste steden en de hoogste diefstal- en braakcijfers voor auto’s ook de hoogste verzekeringspremies zouden betalen. Maar dat is slechts gedeeltelijk het geval. Limburgers betalen om niet geheel te achterhalen redenen gemiddeld de hoogste premie voor hun autoverzekering met beperkt cascodekking. In de drie noordelijkste provincies Groningen, Drenthe en Friesland worden de laagste gemiddelde premies verzekering betaald (13 tot 17% lager).

Dit meldt MoneyView in haar nieuwste Special Item. In deze editie staan de autoverzekeringen centraal. In het bijzonder wordt ingegaan op de gedekte schadeoorzaken bij de beperkt cascodekking. Daarnaast worden de regionale diefstal- en braakcijfers afgezet tegen de premie voor de beperkt cascodekking.

Gedeeltelijke samenhang
Begin 2020 werd bekend gemaakt dat iets meer dan de helft (53%) van het aantal auto-inbraken in 2019 zich concentreert in slechts 15 van de in totaal 355 gemeenten in Nederland. Vooral in de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Rotterdam is het aantal auto-inbraken aanzienlijk hoger dan in de overige gemeenten. In deze drie gemeenten vindt 32% van alle auto-inbraken plaats.

Maar de hoogte van de verzekeringspremie blijkt dus slechts gedeeltelijk samen te hangen met de lokale autocriminaliteit. MoneyView geeft als voorbeeld de gemeente Heerlen, waar inwoners gemiddeld 27% meer premie betalen voor een beperkt cascodekking. De kans op autocriminaliteit in deze gemeente is relatief hoog en dat verklaart gedeeltelijk de hoge premie. Deze verklaring houdt echter minder stand als Heerlen wordt vergeleken met de gemeente Utrecht, waar de kans op autocriminaliteit nog een stuk hoger is, maar de premie juist lager. De gemeente Nijmegen valt op met een relatief hoge kans op autocriminaliteit, maar weer met een aanzienlijke lagere premie dan de overige gemeenten.

De verschillen kunnen deels verklaard worden doordat verzekeraars meerjarige statistische schadecijfers hanteren en bovendien meerdere schadeveroorzakende voorvallen erin betrekken, zoals brand, storm en ruitschades. Maar dan nog kan MoneyView de grote verschillen niet helemaal verklaren.

Aardbevingsschade
Van de beperkt cascoverzekeringen dekt 62% aardbevingsschade aan een auto. Verzekeraars kunnen nog wel onderscheid maken tussen aardbevingen die aangemerkt worden als natuurramp en aardbevingen die door menselijk handelen ontstaan, zoals de bevingen in Noord-Groningen die ontstaan door de gasboringen. Daarnaast zijn er ‘natuurlijke oorzaken’ voor schade, zoals een vulkanische uitbarsting waarvoor Nederland zelfs verlaten moet worden. Desondanks is het bij de meerderheid gedekt, hoewel een aantal aanbieders dit uitsluit van de dekking. Schade als gevolg van een lawine is bij de overgrote meerderheid van de aanbieders gedekt, slechts een enkele verzekeraar biedt geen dekking voor lawines.

Schade als gevolg van knagen door dieren is zeer beperkt gedekt bij de producten met een beperkt cascodekking. Slechts 5% van de producten heeft vergoeding van deze schade opgenomen in de beperkt cascodekking. De volledig casco-dekking vergoedt dergelijke schade wel.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES