Lifetri: uitvaartpolissen Klaverblad houden gegarandeerd eindkapitaal

Klanten met een uitvaartverzekering van Klaverblad blijven bij de nieuwe eigenaar Lifetri Groep, recht houden op het contractueel gegarandeerde eindkapitaal.

Dat stelt Philippe Wits, directeur van Lifetri Groep, in een reactie op vragen van Findinet. ‘De voorwaarden voor de klanten, evenals die van het intermediair, blijven in stand. Dit betekent ook de garantie van het uit te keren kapitaal, een wezenlijk onderdeel van de verzekering is.’ Lifetri maakte vorige week bekend de leventak van Klaverblad volledig over te nemen. Een flink deel van de levenportefeuille bestaat uit uitvaartverzekeringen met een gegarandeerd eindkapitaal. Deze garantie was een belangrijke reden dat Klaverblad sinds 2017 kampte met een relatief lage solvabiliteit voor de levensverzekeringen. In dit verband werd vorig jaar de volledige aandelenportefeuille van de hand gedaan, maar in het jaarverslag gaf de Klaverblad-directie aan dat nog steeds niet alle risico’s onder controle waren. Vorige week werd de leventak in z’n geheel van de hand gedaan.

Solvabiliteit
Lifetri beschikt volgens Wits over ‘een sterke solvabiliteit’ en een goed kapitaal- en investeringsmanagement. Daardoor is het in staat de risico’s voor deze specifieke Klaverblad-portefeuille voldoende af te dekken. Wits: ‘Lifetri is eigendom van TSSP een sterke en kapitaalkrachtige aandeelhouder die ook voor de lange termijn belegd en geen gedefinieerde exit strategie heeft. Gezien de lange termijn investeerders (zoals pensioenfondsen) in TSSP zelf is de lange termijn van hun van groot belang.’ Wits geeft overigens geen concreet solvabiliteitscijfer, bijvoorbeeld een Solvency II-ratio.

Vergunning
Wits geeft verder aan dat ook de DNB-vergunning van Klaverblad Levensverzekering is overgenomen. Dat is relevant omdat deze vergunning uitgebreider is dan die van Lifetri Verzekeringen. Behalve over een Europees paspoort beschikt Klaverblad onder meer over expliciete vergunningen voor levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen, deelneming in spaarkassen en het beheer over collectieve pensioenfondsen.

Verder beschikt Lifetri over een vergunning voor natura-uitvaartverzekeringen. In september vorig jaar kocht Lifetri in dit kader Nuvema, een natura-uitvaarverzekeraar met 185.000 polishouders. Wits stelt dat Klaverblad-klanten toegang krijgen tot de producten van Nuvema (zoals een natura-uitvaartverzekering) en omgekeerd Nuvema-klanten tot de producten van Klaverblad. Wits: ‘Dit zal dan iets zijn wat het intermediair kan aanbieden in een advies gesprek.’

GEEN REACTIES