De groeispurt van Allianz Hypotheken

Stabiel derde kwartaal voor Allianz Benelux

Een van de opmerkelijkste feitjes in de afgelopen halfjaarcijferbrij vond ik de prestaties van Allianz op de hypotheekmarkt. Waar komt deze groei vandaan?

In het laatste kwartaaloverzicht van IG&H, waar de stijgers en dalers voor wat betreft marktaandeel op een rijtje worden gezet, stond Allianz opeens fier bovenaan. Het marktaandeel steeg met 1% en dat met een recordmarkt. Hiervoor haalde de verzekeraar zelden de top vijf stijgers (of dalers), of de top-10 van de grootste hypotheekverstrekkers. Daarnaast klingelde bij mij een belletje: had Allianz zijn bank niet verkocht een paar jaar geleden? Dat was inderdaad zo (aan Brand New Day, in 2017), maar de verzekeraar bleef wel hypotheken aanbieden via de entiteit Allianz Vermogen B.V.

Het mandaat dat Allianz tot voor kort hanteerde was nogal conservatief: alleen NHG-hypotheken kwamen in aanmerking voor de portefeuille. Maar de verzekeraar is daar vorig jaar vanaf gestapt: ook niet-NHG-hypotheken zijn nu welkom. En daarmee ging Allianz volledig meeliften met de piekdrukte op de oversluitmarkt. De partij profileerde zich naar intermediairs en klanten als ‘logisch alternatief’ om een hypotheek (ook boven de NHG-grens) naar over te sluiten.

Daarnaast werd ook de fundingcapaciteit groter omdat behalve bij de Nederlandse leventak van Allianz, ook Nederlandse hypotheken worden weggezet bij Allianz-werkmaatschappijen in andere landen. Verder profiteert Allianz van het feit dat verzekeraars meer mogelijkheden hebben (dan banken) om hypotheken met een langere looptijd te bieden. Banken zijn daarmee terughoudend, omdat het renterisico te groot wordt. Met de huidige lage rente zijn juist hypotheken van 20 of 30 jaar populair, in het bijzonder op de oversluitmarkt. Mede om deze reden zagen andere verzekeraars ook hun marktaandeel groeien: Aegon met 0,7% en ASR met 0,5%.

GEEN REACTIES