Werkloosheid daalt overal, behalve onder personeel banken

Werkloosheid daalt overal, behalve onder personeel banken
© Pixabay

In de periode januari tot en met september 2017 verstrekte UWV 301 duizend nieuwe uitkeringen. Dat is een daling van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. In alle beroepsrichtingen is een daling van het aantal nieuwe uitkeringen te zien. De sterkste daling is zien bij de verzorgenden (-38 procent), de bouwberoepen (-37 procent) en bij de chauffeurs (-30 procent). Ook daalt het aantal nieuwe uitkeringen in bijna alle sectoren, met uitzondering van de banken. Onder bankpersoneel steeg het aantal nieuwe uitkeringen juist met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in september 2017 met ruim 11 duizend af. Daarmee kwam het aantal WW-uitkeringen eind september uit op 351 duizend. Het aantal WW-uitkeringen daalde vooral onder mensen in de bouw en onder chauffeurs. Ten opzichte van een jaar geleden, september 2016, is het aantal WW-uitkeringen met 17,3 procent afgenomen. De daling ten opzichte van vorig jaar is vooral groot in de sectoren bouwnijverheid (-41,4 procent) en uitzendbedrijven (-28,2 procent).

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS. In september hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk.

De daling van de werkloosheid hield in de afgelopen drie maanden gelijke tred met de gemiddelde daling in het afgelopen jaar. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden sterker toe dan gemiddeld in het afgelopen jaar. Dat het aantal mensen met betaald werk sterker stijgt dan het aantal werklozen daalt, komt doordat er ook mensen tot de arbeidsmarkt toetreden die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking. Dit aantal toetreders nam de laatste drie maanden relatief sterk toe.

Bron: CBS

GEEN REACTIES