Reactie DNB

DNB reageert in de vorm van een kort bericht zonder inhoudelijk op de conclusies van de Commissie in te gaan. Dit is vaste praktijk van de bank, die uit de vorige eeuw dateert en kennelijk onderdeel vormt van een cultuur waaraan De Jager snel wil gaan sleutelen.

De officiële reactie van DNB:

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft kennis genomen van het rapport van de Commissie Scheltema over de ondergang van DSB Bank, alsmede van de aanbiedingsbrief van de Minister van Financiën. DNB kan zich vinden in de constatering van de Minister dat hij op hoofdlijnen de analyse, de conclusies en de aanbevelingen van de Commissie onderschrijft. Het rapport Scheltema verwijst overigens met instemming naar de in maart verschenen Visie Toezicht 2010 – 2014, waarin DNB de belangrijkste speerpunten voor haar toezichtaanpak beschrijft.

GEEN REACTIES