Overstroming en eenmalige posten drukken op resultaat Allianz Benelux

Overstroming en eenmalige posten drukken op resultaat Allianz Benelux
© Allianz

Zowel het premie-inkomen als het resultaat van Allianz Benelux zijn gekelderd in 2021. De schadetak leed onder de overstroming van vorig jaar zomer, de leventak onder een slecht presterend aandelenfonds in Luxemburg. Lichtpuntje: de new business margin steeg van 2,2 naar 2,6%.

Over het gehele jaar bezien bedroeg het premie-inkomen 3,8 miljard euro: een daling van 9,5% ten opzichte van 2020, toen het nog 4,2 miljard bedroeg. Dat is opvallend, omdat in het eerste halfjaar van 2021 het premie-inkomen nog met 4% was gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook het operationeel resultaat daalde: van 295,2 miljoen euro in 2020 naar 211,8 miljoen euro (-28%). Het nettoresultaat bedroeg 121,3 miljoen euro (2020: 200,9 miljoen euro)

Premie-inkomen

In Nederland echter steeg het premie-inkomen, zowel voor Schade als voor Leven. Met name de groei in de zakelijke markt was fors. (Cijfers op landniveau zijn niet beschikbaar.) In België groeide de Leven-portefeuille wederom gestaag. Het premie-inkomen Leven in Luxemburg stond echter zwaar onder druk door het tegenvallend presterende aandelenfonds Eurofund, waardoor er minder traditionele en unit-linked-polissen (beleggingsverzekeringen) werden afgesloten.

Overstromingen

Het resultaat voor Leven daalde van 147,7 tot 107,2 miljoen euro. De Leven-resultaten werden in Q4 beïnvloed door het nemen van een eenmalige afschrijvingslast in IT van 7,8 miljoen.

Ook bij Schade daalde het resultaat: van 147,5 naar 104,6 miljoen euro. Deze cijfers zijn eenmalig beïnvloed door een interne herverzekeringstransactie begin 2021. Ook de overstromingen van 2021 hadden een hoge impact op het resultaat, van netto 21 miljoen euro. De combined ratio kwam uit op 95,3% (2020: 89,9%). Genormaliseerd voor de herverzekeringslast is de combined ratio 91,4%.

Verbetering dienstverlening

Joos Louwerier, Regional CEO Allianz Benelux, kondigde verdere verbetering van de dienstverlening aan. “Het product- en dienstenaanbod in onze kernsegmenten zal worden versterkt in zowel Nederland als België en Luxemburg. Wij kijken ook nadrukkelijk naar het nog meer inzetten van digitale middelen om hiermee onze adviseurs beter te ondersteunen. Met die focus en met de gedreven inzet van ons voltallige team, kijken wij met vertrouwen uit naar 2022.”

Bron: Allianz

 

GEEN REACTIES