Operationeel resultaat van ASR stijgt met ruim 15 procent

Operationeel resultaat van ASR stijgt met ruim 15 procent

Verzekeraar ASR heeft alle reden om tevreden terug te blikken op 2021. Ondanks de claims als gevolg van de overstromingen in Limburg steeg het operationele resultaat met ruim 15% naar € 1.021 miljoen. Alle segmenten droegen bij aan deze groei. Daarnaast heeft de verzekeraar geprofiteerd van de pandemie, doordat de negatieve impact op Leven en Inkomen werd gecompenseerd door met name een lagere schadelast bij P&C.

Segment Schade

In het segment Schade en Inkomen nam het operationele resultaat toe met € 84 miljoen tot € 325 miljoen, voornamelijk door een verbetering bij Inkomen. De schadelast van de overstromingen in juli bedroeg circa € 20 miljoen, conform eerdere schatting. De combined ratio verbeterde licht en bedroeg 91,8% (2020: 93,6%). Zonder de impact van COVID-19 zou de combined ratio 94,9% zijn geweest (2020: 94,3%).

Segment Leven

Ook in het segment Leven steeg het operationeel resultaat: met € 33 miljoen naar € 763 miljoen, voornamelijk door een hogere investeringsmarge. De bruto geschreven premies in het segment Leven namen toe met 4,6% tot € 1.893 miljoen (2020: € 1.810 miljoen). De premies in Werknemers Pensioen (DC) stegen met 37%.

De kostenratio van het segment Schade (excl. Zorg) verbeterde met 0,1%-punt naar 8,0% en de operationele kosten van het segment Leven bleven stabiel op 45 basispunten van de basisvoorziening Leven. De operationele kosten vermeerderden met 3,4% naar € 725 miljoen (2020: € 701 miljoen), voornamelijk als gevolg van organische groei en overnames.

Hypotheekproductie

De hypotheekproductie steeg met € 1,4 miljard naar € 6,0 miljard. Het operationeel rendement op eigen vermogen bedroeg 16,3%, ruim boven de eigen doelstelling van 12 tot 14%. De Solvency II ratio daalde licht en bedroeg op 31 december 196% (31 december 2020: 199%); dit is na aftrek van het voorgestelde dividend over 2021.

‘Voortbouwen op succesvolle strategie’

CEO Jos Baeten: “De komende jaren bouwt ASR voort op de succesvolle strategie van 2019-2021, met nieuwe ambitieuze doelstellingen, gericht op duurzame lange-termijn-waardecreatie voor alle stakeholders. We zien nadrukkelijk mogelijkheden voor winstgevende groei in Schade, Inkomen, Asset Management en Pensioenen DC. Naast een relatief stabiele ontwikkeling in het segment Leven verwachten we dat onze fee-based bedrijfsonderdelen goed blijven presteren en verdere groei laten zien.”

Net als Nationale Nederlanden, Aegon, ABN AMRO en ING, gaat ASR eigen aandelen inkopen, en wel voor €75 miljoen. De inkoop start per 24 februari en eindigt uiterlijk 24 mei.

Bron: ASR

GEEN REACTIES