Halfjaarcijfers Allianz: premie-inkomen neemt toe

Premie-inkomen Allianz neemt toe in eerste halfjaar 2021

In het eerste halfjaar van 2021 bedroeg het premie-inkomen van Allianz Benelux 1,949 miljard euro. Dit is bijna vier procent meer dan in het eerste halfjaar van 2020 (1,877 miljard euro). Het operationeel resultaat daalde als gevolg van eenmalige effecten. De combined ratio kwam uit boven de 100% en de New Business Margin was net als vorig jaar gelijk aan 2,3%. Dit blijkt uit cijfers die Allianz heeft gepubliceerd.

Meer inkomen leven-tak
Het premie-inkomen van Allianz Benelux nam toe voor zowel de leven- als de schadetak. De grootste stijging was te zien bij de leven-activiteiten in Nederland terwijl zich in België juist een lichte daling voordeed. Voor de hele Benelux is het premie-inkomen voor Leven met 6,7% toegenomen van 992 miljoen naar 1.058 miljoen euro.

Het premie-inkomen voor de schadeverzekeringen is ook toegenomen, maar veel minder: met 0,7% van 885 naar 891 miljoen euro.

Resultaat
Het operationeel resultaat is zowel voor de schade- als de levenactiviteiten afgenomen. Voor het levenbedrijf noemt Allianz als oorzaak enkele incidentele lasten. Het operationeel resultaat nam af met 21% van 81,9 miljoen naar 64,4 miljoen euro. De New Business Margin is gelijk aan het eerste halfjaar van 2020 en bedraagt 2,3%.

Bij het schadebedrijf zorgt een eenmalig effect van een interne herverzekering voor een daling van het operationeel resultaat van 96,1 miljoen euro vorig jaar naar 26,4 miljoen euro nu.

Het totale resultaat van Allianz Benelux daalde van 97,7 miljoen euro naar 37 miljoen euro.

Combined ratio
Met het lagere resultaat is ook de combined ratio verslechterd. In het eerste halfjaar van 2020 was deze nog 85,5%. In 2021 komt de combined ratio uit op 101,6%. Wordt het effect van de herverzekeringstransactie weggefilterd, dan komt de combined ratio uit op 93,5%.

Nieuwe CEO Allianz Benelux
Allianz Benelux heeft sinds 16 juli een nieuwe Regional CEO in de persoon van Joos Louwerier: “Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest voor Allianz in Azië, heb ik vorige maand de overstap gemaakt naar Allianz Benelux. Ik kijk erg uit naar de nieuwe kansen en uitdagingen die bij deze markten horen. De halfjaarresultaten geven in ieder geval aan dat het bedrijf er goed voor staat.”

Bron: Allianz

GEEN REACTIES