Ook ASR volgt Covid-winstpatroon

ASR verwacht groei op alle verzekeringsonderdelen

Net als bij andere verzekeraars zag ook ASR door de corona-uitbraak het resultaat op inkomensverzekeringen dalen en dat van P&C stijgen.

Bij inkomensverzekeringen uitte zich dat in een stijging van de combined ratio met 12 procentpunt naar 99,4%. Volgens ASR zorgde de Covid-epidemie voor meer verzuimuitkeringen en meer uitkeringen voor individuele AOV’s. Ook trof ASR extra voorzieningen naar aanleiding van de corona-ontwikkelingen. ASR wijst erop dat door de lockdown het ‘claim management’ onder druk stond omdat er veel minder lichamelijke checks door arbo- en verzekeringsartsen konden worden gedaan. Daardoor liep het herstel en de re-integratie vertraging op.

Bij de categorie Property & Casualty was juist minder schade, vooral bij motorrijtuigen- en brandverzekeringen (door minder autoverkeer minder ongelukken en door meer thuisblijven minder inbraken). Wel zorgde de storm Ciara voor een extra schade van 11 mln euro en moest ASR een voorziening treffen van 8 mln euro voor toekomstige letselschades. De combined ratio daalde met bijna 10 procentpunt naar het zeer lage niveau van 87,4%.

Het premie-inkomen van de schadetak steeg fors, met bijna 19% naar 2,1 mrd euro. Voor de helft komt de stijging uit overnames (o.m. Loyalis). De andere helft komt uit ‘organische’ groei, onder meer uit premieverhogingen van verzuimverzekeringen en fors meer klanten in de zorgverzekeringstak (premie stijgt met 88 mln euro).

In het levenbedrijf bleef het operationeel resultaat redelijk op peil, maar het nettoresultaat daalde aanzienlijk (met bijna de helft). Onder meer door beleggingsverliezen en een goodwillafschrijving van 90 mln euro op een eerdere overname. Het wordt in de data van ASR niet duidelijk om welke overname (in het levenbedrijf) het gaat. Mogelijk betreft het Generali Leven, dat door kapitaalgaranties ten tijde van de overname al in zwaar verkeerde.

ASR maakte verder bekend dat het de resterende vijftig procent van de aandelen van de ppi van Brand New Day heeft verworven. Daarmee stijgt het beheerd pensioenvermogen van ASR met bijna 1 mrd euro. Volgens de verzekeraar stijgt het aandeel van ASR in de markt van verzekerde regelingen naar 15%.

GEEN REACTIES