Accountantsclub: check beroepsaansprakelijkheidsverzekering op uitlooprisico

ASR moet opnieuw betalen in woekerpoliszaak
© Pixabay

De beroepsvereniging voor accountants, de NBA, waarschuwt haar leden om goed te kijken naar de polisvoorwaarden van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Het gaat dan in het bijzonder om het zogeheten ‘uitlooprisico’. Dit houdt in dat er ook na de einddatum van de verzekering schades kunnen worden gemeld die nog wel betrekking hebben op de periode van looptijd van de polis. De beroepsregels van de NBA schrijven voor dat de periode voor het uitlooprisico ten minste twee jaar moet zijn. Echter, niet alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voldoen aan deze eis, aldus de NBA.

De tijdspanne omtrent het uitlooprisico moet al bij het afsluiten van de verzekering overeen zijn gekomen. ‘Zo is gewaarborgd dat het uitlooprisico ook écht wordt verzekerd’, aldus de beroepsorganisatie. ‘Een optie waarbij pas bij het beëindigen van de verzekering kan worden aangeven of het uitlooprisico nog moet worden verzekerd, is als waarborg niet voldoende.’ De NBA adviseert accountants nog eens goed naar hun polis te kijken en contact op te nemen met hun adviseur of verzekeraar, als de verzekering van het uitlooprisico daarin niet goed is geregeld.

Overigens zijn accountantskantoren verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor hun werknemers af te sluiten, zo blijkt uit de beroepsregels van de NBA. Dit om de continuïteit van het kantoor (en van de dienstverlening) te waarborgen. Deze verzekering moet dekking geven voor ‘ten minste tweemaal het verzekerd bedrag per aanspraak’. Dit bedrag stelt de NBA vast op basis van de omzet van het accountantskantoor. Bij een jaaromzet tot € 500.000 is dit ten minste € 300.000; bij een omzet tot 1 mln euro ten minste 0,5 mln; bij een omzet tot 2,5 mln euro is dit 1,25 mln en bij een omzet van 2,5 mln of meer is het verzekerd bedrag per aanspraak ten minste 3 mln euro.

Daarnaast schrijven de beroepsregels de hoogte van het eigen risico per aanspraak voor. Dit is volgens de regels ‘zodanig vastgesteld dat de solvabiliteit van de accountantsorganisatie niet in gevaar komt’. Bij een jaaromzet tot 2,5 mln euro is dit maximaal € 25.000’; is de omzet hoger dan 2,5 mln dan bepaalt de accountantsorganisatie zelf de hoogte van het eigen risico.

GEEN REACTIES