Inhoud collectieve zorgverzekering blijkt van belang

Inhoud collectieve zorgverzekering blijkt belangrijk
© Pixabay

Voor vier op de tien werknemers is premiekorting bij de keuze voor een collectieve zorgverzekering via de werkgever níet de doorslaggevende factor. Zij vinden andere voordelen belangrijker, zoals aanvullende verzekeringen (33%). Dat blijkt uit een survey van Aon onder verzekerden.

Aan werknemers werd gevraagd welke factoren een collectieve zorgverzekering voor hen aantrekkelijk maken. Premiekorting wordt weliswaar belangrijk gevonden, maar opvallender is de voorkeur voor aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld het aanbieden van extra fysiotherapeutische behandelingen of tandartszorg in de zorgverzekering, de beschikbaarheid van een gezondheids- en vitaliteitscoach of ondersteuning bij mantelzorg.

De cijfers bieden perspectief voor werkgevers én voor zorgverzekeraars, zeker nu de korting op de collectieve zorgverzekering onder politieke druk staat; de maximale korting is verlaagd naar 5% en verzekeraars hebben van voormalig minister Bruins van VWS een laatste kans gekregen om de meerwaarde van collectiviteiten te laten zien.

Maatwerkafspraken
Een zorgverzekering blijkt veel meer dan een secundaire arbeidsvoorwaarde, aldus Aon. Zeker als er sprake is van een werkgeversbijdrage. Zoals al eerder bleek, is het bij uitstek een manier om bij te dragen aan vitaliteit op het werk en ziektepreventie.

Dit kan door maatwerkafspraken tussen werkgevers en zorgverzekeraars, en door inzet van preventiebudgetten. Bas van der Tuyn, Manager Health Solutions bij Aon: “In de retailsector kampen medewerkers bijvoorbeeld met veel klachten als gevolg van fysiek zwaar werk, naast problematiek als diabetes, slaapproblemen en chronische ziekten. Medewerkers uit deze sector geven aan niet tot de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen en willen doorwerken. Uit cijfers van TNO blijkt dat 10% van hen niet aan de fysieke eisen van het werk kan voldoen. Extra aandacht binnen de zorgcollectiviteit voor fysiotherapievergoedingen, speciale programma’s met betrekking op diabetes, stoppen met roken en workshops over mentale problemen, verslavingsproblematiek en geldzorgen kunnen hier van toegevoegde waarde zijn. Deze investeringen betalen zich terug in de veerkracht van medewerkers.”

Uit een onlangs verschenen rapport van Aon blijkt dat er een grote rol is weggelegd voor de werkgever als het gaat om de communicatie over de voordelen van een zorgcollectiviteit. De meeste medewerkers blijven lang bij dezelfde zorgverzekeraar, totdat ze gewezen worden op de voordelen van een collectiviteit én de aanvullende diensten die hierbij door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Het is daarom belangrijk om de aanvullende zorgafspraken goed vast te leggen en aan te bieden aan medewerkers.

Langetermijnaanpak
Aon benadrukt nog eens dat vitale medewerkers beter presteren, minder verzuimen, meer betrokken zijn, en dat zelfs de klanttevredenheid tot 12% toeneemt wanneer in vitaliteit onder medewerkers geïnvesteerd wordt. Maar daarvoor moet wel de aandacht voor vitaliteit verder gaan dan losse gezondheidsactiviteiten, zoals fruit op het werk, een stappenteller of een werkplekonderzoek. “Vitaliteitsacties lonen pas als er een gedegen aanpak onder ligt met een visie en langetermijndoelstellingen, waar ook de collectieve zorgverzekering deel van uitmaakt. Denk aan een vast zorgbudget per deelnemende medewerker of de inzet van gespecialiseerde vitaliteitscoaches,” aldus Van der Tuyn.

Bron: Aon

 

GEEN REACTIES