Minister: actieve provisietransparantie als nominaal bedrag per product per persoon

Minister ziet geen overtreding provisieverbod bij lijfrenterekeningen
bron: Rijksoverheid

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Hoekstra van Financiën weten dat de voorgenomen vormgeving van de actieve provisietransparantie voor schadeverzekeringen wordt gewijzigd naar een nominaal bedrag per persoon en per product. Oorspronkelijk was het voorstel om consumenten verplicht te informeren over het gemiddelde bedrag van afsluitprovisie en doorlopende provisie per productcategorie. In oktober 2020 kondigde de minister al aan voornemens te zijn de actieve provisietransparantie op deze manier te wijzigen.

Sinds 2013 geldt een provisieverbod voor complexe producten, zoals hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De consument betaalt de tussenpersoon dan direct voor het advies. Voor schadeverzekeringen geldt dit provisieverbod niet, omdat deze producten minder risico’s voor de klanten met zich meebrengen. Een verkeerde keuze kan meestal na een jaar rechtgezet worden. Bovendien zijn de provisiebedragen bij dit soort verzekeringen veel kleiner. Meer transparantie is echter volgens de minister wel wenselijk.

Doel van de provisietransparantie
Niet alle consumenten weten dat ze provisie betalen en wat ze daarvoor terug kunnen krijgen van hun verzekeringsadviseur. De huidige passieve provisietransparantie, waarbij consumenten pas horen hoeveel provisie zij betalen als zij daar zelf om vragen, geeft de consument te weinig aanleiding om vragen te stellen. Het idee achter de actieve provisietransparantie is dat de consument weet waar hij voor betaalt en daardoor eerder geneigd is gebruik te maken van zijn recht op dienstverlening door de tussenpersoon.

Consumentenbond en AFM
Aanvankelijk werd ervoor gekozen om een gemiddeld provisiebedrag voor een ‘standaard-consument’ te communiceren. De Consumentenbond en de AFM waren hier echter niet over te spreken. Zij zien liever dat de tussenpersoon aan de consument duidelijk maakt wat het werkelijke bedrag is dat deze voor de dienstverlening betaalt. Met het nieuwe voorstel wordt hieraan tegemoetgekomen.

CFD
De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD), een brancheorganisatie in de financiële sector, is onaangenaam verrast door deze wijziging in de koers van de minister. Zij zeggen dat het een onwerkbaar voorstel is. Het exacte provisiebedrag hangt af van veel factoren, die vaak nog niet bekend zijn zodra een klant het kantoor van de tussenpersoon binnenstapt. Een gemiddeld bedrag per product zou dan veel beter werken.

Overwegingen van de minister
De minister wil dat het gelijke speelveld tussen de distributiekanalen niet verstoord wordt. Duidelijkheid over de kosten van de dienstverlening van tussenpersonen kan het laten lijken alsof deze manier van afsluiten duurder is dan direct bij de verzekeraar. Daarom is het van belang dat de consument in een vroeg stadium informatie krijgt over de hoogte van de provisie en vooral ook over wat de tussenpersoon daarvoor doet. Het directe kanaal zal ook duidelijkheid moeten geven over hun dienstverlening na het afsluiten van een product.

Omdat de minister zich er bewust van is dat er zorgen zijn over de consequenties van dit voorstel, zal hij een bepaling toevoegen dat deze maatregel drie jaar na inwerkingtreding geëvalueerd zal worden. Indien nodig zullen er dan aanpassingen gedaan worden.

GEEN REACTIES