Geldbelangen: ABN AMRO gebruikt kennis voormalig Kifid-secretarissen

Geldbelangen: ABN AMRO gebruikt kennis voormalig Kifid-secretarissen
© Pixabay

Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen zegt onlangs geconfronteerd te zijn met twee voormalig secretarissen van het Kifid die overgestapt waren naar ABN AMRO. Hij vreest dat de bank de kennis van de secretarissen gebruikt tegen consumenten. Stichting Geldbelangen heeft daarom aan het Kifid gevraagd om de arbeidsvoorwaarden en het reglement zodanig aan te passen, dat de schijn van belangenverstrengeling tussen (voormalig) secretarissen van het Kifid en financiële instellingen voorkomen kan worden.

De twee oud-secretarissen waren sterk betrokken bij de geschillen inzake te veel betaalde rente op consumentenkrediet. ABN AMRO moet – net als eerder Credit Agricole bank – na een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid te veel betaalde rente aan consumenten terugbetalen. Het totaalbedrag kan in de miljoenen lopen. Goedhart zegt inzage te hebben gehad in een verweer van ABN AMRO hierover dat was opgesteld door een voormalig secretaris van Kifid.

Een woordvoerder van ABN AMRO bevestigt dat er medewerkers in dienst zijn die voorheen bij het Kifid hebben gewerkt. De betreffende medewerkers zouden volgens hem echter niet werken aan zaken waar zij voorheen als secretaris bij betrokken zijn geweest.

Om aan alle schijn van belangenverstrengeling tussen de Kifid-secretaris en de financieel dienstverlener een einde te maken, moet het Kifid in het reglement en in de arbeidsvoorwaarden gaan regelen dat een secretaris niet direct na zijn functie bij het Kifid in dienst treedt bij zo’n financieel dienstverlener, vindt stichting Geldbelangen. Ook voor aanvang van het secretarisschap moet dan een jaar ‘inkoelingsperiode’ zijn. Voor leden van de Commissies van het Kifid geldt zo’n regel al.

Goedhart: “Voor de consument die bij het Kifid aanklopt is zijn zaak meestal uniek. Hij komt een of een enkele keer in zijn leven met een klacht bij u. Voor de secretaris is dat anders. Bij hem of haar culmineert een aantal soortgelijke klachten. Het is dan ook niet vreemd dat de secretaris vaker te maken krijgt met dezelfde klachtenmanagers van de financieel dienstverleners. Ook niet geheel vreemd is dat er dan een soort informele band ontstaat tussen secretaris en de medewerkers van de financieel dienstverlener of de advocaat. Dat schept echter extra verantwoordelijkheid voor het behoud van de onafhankelijkheid van de secretaris.”

Op dit moment hanteert het Kifid al wel de regel dat nieuwe secretarissen, wanneer zij voorheen hebben gewerkt bij een aangesloten financiële dienstverlener, gedurende een jaar geen klachten behandelen die gericht zijn tegen zijn/haar voormalige werkgever. Met deze ‘afkoelingsperiode’ wil het Kifid het voorbeeld geven, aldus een woordvoerster, “dat wat ons betreft ook door financiële dienstverleners zou kunnen worden gebruikt. Kifid kan dit niet aan financiële dienstverleners opleggen; we zullen in het najaarsoverleg met financiële brancheorganisaties hiervoor wel aandacht vragen, opdat financiële dienstverleners zo nodig hun eigen morele kompas kunnen bijstellen.”

GEEN REACTIES