Met RijBeterBox wil Vereende taxichauffeurs terugbrengen naar reguliere polis

Met RijBeterBox wil De Vereende taxichauffeurs terugbrengen naar reguliere polis
© Pexels

Taxichauffeurs die klant zijn bij De Vereende kunnen vanaf februari 2022 hun rijgedrag laten meten met de RijBeterBox, een vorm van rijgedragtechnologie. Wie goed scoort, kan premieverlaging tegemoetzien en wellicht zelfs worden ondergebracht bij een reguliere verzekeraar.

De schadelast van taxi’s lag de afgelopen 5 jaar 2,2 keer hoger dan van personenauto’s. Taxi’s hebben vaker schade en het gemiddelde schadebedrag is 50% hoger, blijkt uit cijfers van De Vereende. Dat komt ook doordat taxi’s meer kilometers maken en vaker in binnensteden rijden.

Eerdere ongevalscijfers leidden er al toe dat reguliere verzekeraars sinds 2017 terughoudender zijn in het verzekeren van taxi’s. Taxi’s kunnen in de praktijk alleen terecht bij De Vereende en bij het vorig jaar opgerichte Traksi, dat ook werkt met rijgedragtechnologie. Om het aantal schades te verminderen en om taxibedrijven weer aantrekkelijk te maken voor reguliere verzekeraars, introduceert De Vereende de RijBeterBox.

Scores

Inzicht in het eigen rijgedrag helpt daadwerkelijk om het aantal schades te verminderen. De Vereende onderbouwt dit met een onderzoek van Data- en Telematicaspecialist Yeshugo. Hierin werd het verband gezocht tussen een goede rijscore en gereden schade bij tien taxibedrijven gedurende 12 maanden in 2018-2019 (141 voertuigen en 287 schades). In het onderzoek konden chauffeurs een lage, gemiddelde en hoge score krijgen voor hun rijgedrag. Chauffeurs met een lage score hebben 50% meer kans op schade dan chauffeurs met een gemiddelde tot hoge score en het gemiddelde schadebedrag is ook nog eens 17% hoger.

De Vereende roept reguliere verzekeraars op om taxichauffeurs met een goede rijscore in de RijBeterBox een regulier verzekeringsaanbod te doen. (Verzekeraars blijven mogelijk nog wel additionele acceptatiecriteria hanteren.) Mocht dat niet lukken, dan zal de Vereende taxichauffeurs met een goede score tot 30% korting geven op de premie.

Ingrid Visscher, directeur bij De Vereende, licht kort de keuze voor dit initiatief toe: “De RijBeterBox past perfect in de missie van De Vereende om klanten te begeleiden richting een reguliere verzekeraar. Dat geeft ook een dubbel gevoel, omdat we het voor onze klanten én zo goed mogelijk willen doen én hen los willen laten.”

Kleine marges

Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer vindt dergelijke initiatieven een positieve ontwikkeling. Bertho Eckhardt, voorzitter van KNV Zorgvervoer en Taxi: “De hoge premies leggen een zware druk op onze sector, waarin de marges toch al klein zijn. Inzicht in het rijgedrag en in de werkelijk veroorzaakte schadelast is heel belangrijk en leidt ongetwijfeld tot lagere premies. Daar kan de sector alleen maar heel blij mee zijn.”

De RijBeterBox meet accelereren, remmen, toerental, bochtenwerk, snelheid en onnodig stationair lopen (dit laatste vooral uit overwegingen van milieu en kosten). Voor de taxichauffeur zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan de RijBeterBox. De Vereende organiseert voor assurantieadviseurs een informatiebijeenkomst via Teams op 18 januari 2022.

GEEN REACTIES