Kabinet spreekt met dubbele tong over hypotheeklasten

Terwijl Blok de Eerste Kamer belooft met een open mind een aantal opties te bekijken, stelt Dijsselbloem dat de hypotheekregels niet verzacht worden.

De Eerste Kamer ging akkoord met de Wet fiscale behandeling eigen woning onder voorwaarde dat later in januari gepraat wordt over een versoepeling van de hypotheekregels. Concreet wil de senaat de aflossingsverplichting terugbrengen van 100% naar 50% en de aflossingsperiode verlengen van 30 naar 40 jaar.

De senaat heeft deze verlangens neergelegd in een motie en minister Blok heeft toegezegd die motie te willen uitvoeren mede omdat die “geen onzekerheid laat bestaan over de invoering van de annuïtaire aflossing per 1 januari a.s. en dat mij wordt verzocht om met een open mind een aantal opties te bekijken, daarbij natuurlijk ook de budgettaire aspecten te betrekken en de Kamer daarover te berichten.”

Open versus closed mind

Waar de ‘mind’ van de VVD-minister open staat om waar mogelijk de regels te versoepelen, blijkt die van zijn PvdA-collega Dijsselbloem potdicht te zitten, zo blijkt uit een interview met De Volkskrant.

De boodschap waarmee hij Blok terugstuurt naar de Eerste Kamer laat geen mogelijkheden open voor twijfel:

“Dat moeten we gewoon niet doen”, zegt Dijsselbloem daarover. “Ik geef u op een briefje dat als de begrotingscommissaris van de EU dat hoort, hij zegt: Nederland stelt de aanpak van zijn onevenwichtigheden wéér uit.”

 
Met onevenwichtigheden, aldus De Volkskrant, doelt Dijsselbloem op negatieve economische omstandigheden waarvan Brussel wil dat ze door hervormingen verbeteren. “Het regeerakkoord is in Europa goed ontvangen omdat het de juiste structurele economische onevenwichtigheden aanpakt, dus op de woningmarkt, arbeidsmarkt en pensioenen.”

Kluit

Vlak vóór het Kerstreces heeft Blok zijn belofte gedaan. Dijsselbloem geeft tegengas tijdens de vakantie. Meteen na het reces is de volksvertegenwoordiging aan de beurt om het kabinet te vragen welk van de twee kabinetsstandpunten de woning- en hypothekenmarkt op het verkeerde been zet.

Of anders gezegd: is het de Eerste Kamer of de Europese Unie die straks met een kluit in het riet wordt gestuurd?

GEEN REACTIES