Hoekstra: resolutie Conservatrix door DNB was niet in algemeen belang

Brief Hoekstra over eisen aan onafhankelijk advies valt goed bij sector
bron: Rijksoverheid

Minister Hoekstra van Financiën steunt toezichthouder DNB in de overweging dat resolutie door DNB van levensverzekeraar Conservatrix ‘niet in het algemeen belang was’.

Dat valt op te maken uit een antwoord van Hoekstra op Kamervragen van 50Plus. Donderdag kwam het Ministerie met een document waarin antwoorden gegeven op een groot aantal vragen uit de Tweede Kamer over het faillissement van Conservatrix.

Meteen na de ondergang van de verzekeraar stelde DNB al dat de toezichthouder geen rol had in de resolutie omdat dit niet in het algemeen belang was. Opmerkelijk aan de antwoorden van Hoekstra is dat de minister uitgebreid toelicht waarom DNB dit vond. De toezichthouder deed dit zelf namelijk niet. Dit is een duidelijke implicatie dat Hoekstra de zienswijze van DNB onderstreept.

De minister legt uit dat er alleen een rol voor DNB zou zijn wanneer de polishouders onvoldoende beschermd zouden zijn, het faillissement grote gevolgen zou hebben voor de maatschappij en de financiële markten en wanneer er kans was geweest dat de overheid financieel te hulp had moeten schieten. De curatoren kunnen volgens Hoekstra goed aan deze doelen voldoen, vooral omdat zij de mogelijkheid hebben om de portefeuille over te dragen aan een andere verzekeraar. Daarover vinden in maart gesprekken plaats met verzekeraars, zo informeert de minister de Kamer.

Hoewel dit niet met zoveel woorden wordt gezegd, lijken DNB en Hoekstra de korting van dertig procent op de aanspraken, waar de curatoren nu op inzetten, acceptabel te vinden. Aan de doelstelling van het ‘beschermen van de polishouders’ door de curatoren wordt volgens hen immers voldoende voldaan.

Op veel vragen van Kamerleden geeft de minister geen antwoord. Hij verwijst naar een onderzoek naar de ondergang door deskundigen waar hij ‘niet op vooruit wil lopen’.

GEEN REACTIES