Herbouwwaardemeter Woningen 2022 bekend

Verbond van Verzekeraars publiceert herbouwwaardemeter woningen 2022
Afbeelding van Jörg Hertle via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Herbouwwaardemeter Woningen 2022 en de inboedelwaarde-index voor 2022 gepubliceerd. De Herbouwwaardemeter Woningen is een hulpmiddel voor verzekeraars en verzekeringsadviseurs om te bepalen wat de kosten zijn om een woning opnieuw te bouwen als deze volledig verloren is gegaan. Hierbij wordt uitgegaan van de originele staat en herbouw volgens de huidige bouwvereisten.

Jaarlijkse update herbouwwaardemeter

De Herbouwwaardemeter Woningen wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van actuele bouwkosten. Voor de aanlevering van de benodigde gegevens maakt het Verbond gebruik van een onafhankelijk technisch adviesbureau. De herbouwwaardes worden aangepast aan de hand van de structurele kostenontwikkeling en niet van dagprijzen. Dagprijzen kun te veel fluctueren. Mede daarom adviseert het Verbond verzekerden een garantie tegen onderverzekering te geven. Het gebruik van de Herbouwwaardemeter Woningen is niet verplicht.

De Herbouwwaardemeter Woningen 2022 is een update van de meter van 2021. Het was de bedoeling voor 2022 te komen met een nieuwe, modernere variant van de herbouwwaardemeter. Het Verbond heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. “Na dit onderzoek is, onder andere vanwege kosten en digitale complexiteit, besloten de huidige Herbouwaardemeter te handhaven. Het Verbond blijft echter open staan voor mogelijkheden om de meter door te ontwikkelen en heeft hier blijvend aandacht voor. Ook omdat het steeds complexer wordt een eenduidige meter te realiseren waar partijen zonder al te veel vragen mee aan de slag kunnen. Oorzaken hiervan zijn onder meer de energietransitie en de decentralisatie bij gemeenten waardoor een helder en eenduidig gemeentelijk beleid ontbreekt”, aldus het Verbond.

Ontwikkeling bouwkosten

Bij het herbouwen van een woning moet onder andere rekening gehouden worden met de nieuwe eisen met betrekking tot duurzaamheid. De concrete gevolgen daarvan kunnen per woning verschillen. Om de berekening niet onnodig ingewikkeld te maken, is ervoor gekozen een vast percentage van 8% op te nemen in de basisprijzen.

De bouw kampt met sterk gestegen transportkosten en houtprijzen. Daarnaast is er sprake van een overspannen markt met een grote vraag naar bouwbedrijven. De verwachting is dat dit nog een tijd zal duren, wat tot onzekerheid over de bouwkosten leidt. Daarom is er een opslag van 5% op de basisprijzen gelegd.

Inboedelwaarde-index

Om de inboedelwaarde te actualiseren, stelt het Verbond een inboedelwaarde-index vast. Voor 2022 is deze vastgesteld op 155,7. Vorig jaar was de index nog 138,5. De grote stijging wordt verklaard doordat er een waardestijging van 3,4% van consumptiegoederen in de inboedel werd gezien. Dit was tegen de verwachtingen: het CPB ging ervan uit dat de consumptie zou gaan dalen en dat consumenten zouden gaan sparen. Voor 2022 verwacht het CPB opnieuw een hogere consumptie en een prijsstijging. Daarom komt de index nu op 155,7 uit.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES