Droogteschade oogst lijkt mee te vallen

copyright Pixabay

Verzekeraars die brede weersverzekeringen in hun portefeuille hebben, hielden tijdens het afgelopen droge voorjaar weer even hun hart vast. Maar de schade lijkt mee te vallen.

Dat blijkt uit de voorlopige oogstcijfers (gemiddelde opbrengst per hectare) van het CBS over 2020. Dit zijn de eerste schattingen omtrent de opbrengst van akkerbouwgewassen. Er zijn geen grootschalige indicaties van verloren oogsten. De werkelijke opbrengst wijkt overigens in een aantal gevallen (fors) af van deze prognoses. In de afgelopen jaren bleek bijvoorbeeld de werkelijke opbrengst van snijmais veel hoger dan de eerste prognose.

Voor 2020 ligt de prognose voor de snijmaisoogst nog dik onder de werkelijke oogst van 2019, maar wel iets hoger vergeleken met de prognose van vorig jaar. Er is derhalve, gelet op de voorzichtige ramingen voor mais in eerdere jaren, kans dat de werkelijke oogst toch hoger uitkomt dan vorig jaar. Bij mais valt overigens op dat het geteelde oppervlak fors hoger ligt vergeleken met 2019, zo’n 10.000 hectare meer. Dit is nog wel aanzienlijk minder (10.000 hectare) dan in 2018, blijkbaar zijn akkerbouwers van de ergste ‘droogteschrik’ hersteld en keren ze deels weer terug naar het telen van snijmais.

Dit schommelpatroon voor het teeloppervlak is ook waar te nemen bij suikerbieten, een gewas dat veel water nodig heeft. Het teeloppervlak was 4.000 hectare meer dan in 2019, maar nog wel 4.000 hectare minder dan in 2018. De gemiddelde (voorlopige) opbrengst per hectare lag iets onder het niveau van vorig jaar maar veel hoger dan in 2018. Het teeloppervlak voor aardappelen bleef gelijk, terwijl de gemiddelde opbrengst per hectare licht beter is vergeleken met vorig jaar en eveneens flink boven de oogst van 2018.

Ook voor tarwe gold dat dit jaar het teeloppervlak lager lag vergeleken met vorig jaar, terwijl het bij gerst weer hoger was. De gemiddelde opbrengst per hectare voor deze gewassen lag in 2020 iets onder 2019. Een ander veel geteeld gewas zijn de uien; ook hier is de gemiddelde opbrengst per hectare iets lager dan in 2019, maar veel hoger dan in 2018.

Na het droge voorjaar was dit jaar de neerslag in de zomer weer op gemiddeld niveau (terwijl de afgelopen winter tamelijk nat was). Waterschappen waarschuwen dat vooral in Oost- en Zuid-Nederland het grondwaterpeil nog erg laag is en dat meer neerslag hard nodig is. Vanwege de toenemende kans op droogteperioden zijn overal in het land initiatieven gestart om efficiënter met water om te gaan.

Op 26 november organiseert het Verbond van Verzekeraars een livestream/webinar over klimaatrisico’s in de ‘open teelten’. Aanmelden kan hier.

GEEN REACTIES