DNB: Verzekeraars beheersen risico’s volmacht onvoldoende

Veel verzekeraars zijn huiverig het contract met de gevolmachtigd agent te beëindigen als die zich niet aan de afspraken houdt.

Uit onderzoek blijkt dat bij verzekeraars de beheersing van de risico’s van de volmachtportefeuille beter kan en moet.

Dat is de conclusie van DNB die gekeken heeft naar governance, strategie en datakwaliteit.

Elsbeth Tramper en Chetty Elsinga hebben het onderzoek uitgevoerd bij bijna alle verzekeraars met een volmachtportefeuille. “De verzekeraars uit het onderzoek genereren gemiddeld 22 procent van het totale premievolume via volmachten. En dit aandeel groeit alleen maar. Voor verzekeraars zijn volmachten dus erg belangrijk. En daarbij past goede risicobeheersing”, aldus Tramper.

Uitbesteding

DNB: “Volmacht is een verregaande vorm van uitbesteding. Naarmate de verzekeraar meer taken aan de gevolmachtigd agent uitbesteedt, wordt de verzekeraar afhankelijker van de agent en is er meer reden voor goede risicobeheersing. De verzekeraar blijft immers verantwoordelijk voor de uitbestede werkzaamheden.”

“’Een gevolmachtigd agent doet veel namens de verzekeraar, behalve het risico lopen, dat doet de verzekeraar”, zegt Elsinga. “De agent doet aan productontwikkeling en we zien een verschuiving van de traditionele simple risks producten naar complexere producten die via het volmachtkanaal worden afgezet. Doordat de gevolmachtigd agent de verzekeringsadministratie in eigen systeem voert, is de verzekeraar voor het inzicht in de specifieke risico’s afhankelijk van de kwaliteit van de data die de gevolmachtigd agent aanlevert. Die data krijgt de verzekeraar vaak alleen op geaggregeerd niveau aangeleverd, waardoor hij het risico loopt onvoldoende zicht te hebben op de specifieke risico’s die hij loopt.”

Strategische keuze

Uit het onderzoek blijkt dat bij veel verzekeraars de strategische keuze voor het werken met volmachten beperkt is afgewogen. Elsinga: “Verzekeraars zien natuurlijk ook dat gevolmachtigd agenten zorgen voor premievolume. Dat is een belangrijke reden om met hen in zee te gaan. Hoe begrijpelijk wij dit ook vinden, die reden moet wel altijd worden afgewogen tegen de risico’s die deze vorm van uitbesteding met zich meebrengt en de manier waarop die risico’s kunnen worden beheerst. Wij zien dat dit bij verzekeraars nog te weinig gebeurt.”

Gevolmachtigden zijn invloedrijk

“Verzekeraars hebben beleid om het risico van volmacht te beheersen. Maar na enig doorvragen blijkt dat verzekeraars dat beleid niet altijd naleven”, zegt Tramper. Ze noemt verschillende voorbeelden. “Er worden SLA’s met de gevolmachtigd agent opgesteld, maar er wordt niet altijd opgetreden als de gevolmachtigd agent deze niet nakomt. Of er zijn afspraken over de begrenzing van de volmacht, maar er is geen beleid wat te doen wanneer die grens wordt overschreden.”

“Hier is te zien hoe invloedrijk gevolmachtigd agenten kunnen zijn”, vult Elsinga aan. “Veel verzekeraars zijn huiverig het contract met de gevolmachtigd agent te beëindigen als die zich niet aan de afspraken houdt. De verzekeraar kan hierdoor namelijk marktaandeel verliezen, omdat de gevolmachtigd agent makkelijk kan overstappen naar een andere verzekeraar en de portefeuille meeneemt.”

Vervolgonderzoek

“Het is daarom belangrijk dat alle verzekeraars zich bewust zijn van de risico’s van deze bijzondere vorm van uitbesteding en dat de sector actie onderneemt om de risico’s te beheersen. Verzekeraars moeten zich immers houden aan de regels over uitbesteding. Beheersing van de risico’s van volmacht is minstens zo belangrijk als het premievolume dat het oplevert”, zegt Tramper.

In 2014 houdt DNB een meting onder alle verzekeraars met een volmachtportefeuille om te kijken of de regels rondom de uitbesteding worden opgevolgd. DNB verwacht van die verzekeraars dat ze hun interne auditdiensten de opdracht geven een onderzoek uit te voeren naar de beheersing van de volmachtportefeuille en de resultaten daarvan aan DNB mee te delen.

GEEN REACTIES