Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2014

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014:

€ 1.485,65 per maand;

€ 342,85 per week;

€ 68,57 per dag
De regeling, incl. jeugdlonen en uurlonen is gepubliceerd in de Staatscourant van 7 november 2014.

GEEN REACTIES