Achmea stapt naar Hoge Raad vanwege vonnis Nivre-eis

Operationeel resultaat Achema stijgt fors, maar kosten eveneens

Twee rechters oordeelden al dat Achmea geen aanvullende eisen mag stellen aan contra-experts. Achmea houdt echter voet bij stuk en gaat in cassatie tegen het oordeel van het Hof.

Twee jaar geleden begon Achmea aanvullende eisen te stellen voor consumenten met een bij de maatschappij afgesloten schadeverzekering die voor een second opinion een contra-expert willen inschakelen. Als reden werd verbetering van de kwaliteit van de contra-expertise genoemd.

Een contra-expert moest volgens de nieuwe polisvoorwaarden zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie. Deze organisatie moest zich houden aan de “Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars”, over een duidelijke klacht- en tuchtprocedure beschikken en eisen beschrijven voor permanente opleiding van experts. Kosten van contra-experts die niet aan deze eisen voldeden, werden niet vergoed. Ook Achmea-dochters Avéro, Centraal Beheer, Fbto en Interpolis sloten taxateurs zonder certificaat uit.

In juni bepaalde het Gerechtshof Den Haag, in navolging van de rechtbank Gelderland dat deze bedingen van de verzekeraar in strijd zijn met art. 7:959 lid 1 BW, voor zover daarin is bepaald dat enkel kosten die zijn gemaakt voor contra-experts die aan de (kwaliteits)eisen uit de polisvoorwaarden voldoen, voor vergoeding in aanmerking komen. Daarmee zijn de bedingen “onredelijk bezwarend”. Het Hof stelde bovendien dat niet uitgesloten is dat een contra-expert die niet aan de door Achmea gestelde voorwaarden voldoet, toch in staat is een kwalitatief goede contra-expertise uit te voeren.

Ernstige incidenten
Tegen dit oordeel gaat Achmea in cassatie. De verzekeraar voert onder andere aan dat zij heeft vastgesteld dat er zich bij “ongebonden experts”, dus experts die niet zijn verbonden aan het Nivre of een vergelijkbare beroepsorganisatie “ernstige incidenten voordoen op het punt van integriteit en kwaliteit”.

Contra-expert Eric Horssius, die met zijn stichting Ombudsman Schadeverzekeringen de kwestie aanhangig maakte bij het Hof, heeft er het volste vertrouwen in dat de uitspraak overeind blijft. Volgens hem is de rechtsgang “slechts een toneelstukje van verongelijkte bedrijfsjuristen en polisschrijvers van Achmea”. Hij acht de uitspraak van het Hof “zo zuiver en correct” dat hij overweegt om “uit protest over de gang van zaken” niet te verschijnen bij de zitting van de Hoge Raad.

GEEN REACTIES