Covid-schade Lloyd’s bedraagt 3,4 mrd pond in 2020

Verzekeraars die zijn aangesloten bij marktplaats Lloyd’s of London hebben voor bijna 3,5 mrd pond aan claims uitgekeerd die zijn gerelateerd aan Covid-19-schade.

Dat maakte Lloyd’s woensdag bekend bij de publicatie van de jaarcijfers. Het betreft de netto-schade, dus exclusief de schade die vergoed wordt door herverzekeraars. Bruto komt de schade door de pandemie derhalve veel hoger uit. In het persbericht wordt een bedrag gegeven van 6,2 mrd pond.

Deze bedragen zijn goed voor 94% van de totale schade door de virusuitbraak, zo stelt Lloyd’s. De rest komt in 2021 in de boeken. De totale brutoschade zal derhalve ongeveer uitkomen op 7 mrd pond. Een groot bedrag maar een meevaller wanneer wordt gekeken naar de eerste prognoses: een totale verzekeringsschade van ongeveer 21 mrd pond in 2020 en 75 mrd pond op langere termijn.

In het tweede halfjaar zijn aanmerkelijk minder coronaclaims binnengekomen, zo valt uit de cijfers op te maken. In het eerste halfjaar was de brutoschade ongeveer 5 mrd pond, de nettoschade zou volgens Lloyd’s in de eerste zes maanden liggen tussen de 2,3 en 3 mrd pond. Bijna de helft van de Covid-schade van vorig jaar wordt voor rekening genomen door claims uit de Verenigde Staten.

De pandemieschade was ervoor verantwoordelijk dat het totale resultaat van Lloyd’s in het rood kwam, 0,9 mrd pond. Zonder Covid zou er een winst zijn gemaakt van 0,8 mrd pond.

Het premie-inkomen daalde licht naar 35,4 mrd pond, maar bij de ‘renewals’ was een gemiddelde premiestijging te zien van 10,8% vanwege de harde markt. Wel is er sprake van afname van de volumes met 12%, stelt Lloyd’s. Dat komt doordat een aantal syndicaten sommige verzekeringscategorieen (voorlopig) vaarwel zeggen of dat zij hun ‘risk appetite’ beteugelen in slecht presterende sectoren.

GEEN REACTIES