Consumentenbond: Geen complex financieel product zonder advies

“Er kleven grote risico’s aan het afsluiten van een complex financieel product zoals een hypotheek zonder een goed financieel advies.”

Met deze woorden roept de Consumentenbond de Tweede Kamer en minister De Jager van Financiën op om dit voornemen te heroverwegen tijdens het overleg op 8 maart 2012. “Het is volstrekt onduidelijk of consumenten zelf voldoende kennis hebben om een goede aanvulling op het pensioen te regelen of een hypotheek af te sluiten.”

De Consumentenbond is geen voorstander van de verkoop van complexe financiële producten zonder advies (execution only-producten). “Een hypotheek afsluiten is altijd financieel maatwerk, zowel bij een adviseur van de bank als bij een onafhankelijk financieel adviseur. Hiervoor gelden strenge regels en de AFM ziet toe op naleving ervan.”

“Met deze plannen van de minister”, schrijft de bond, “ontstaat een schril contrast met het advies van een financieel adviseur, want bij execution-only schuift er een grote verantwoordelijkheid naar consumenten, terwijl alle andere plannen er juist op gericht zijn de consument minder aan zijn lot over te laten. Uit allerlei onderzoeken, waaronder van Wijzer in Geldzaken, blijkt dat consumenten weinig begrijpen van de risico’s die ze lopen bij het afsluiten van complexe financiële producten.”

Financieel rijbewijs: schijnzekerheid

Minister De Jager laat de Tweede Kamer weten dat in de toekomst consumenten ervoor kunnen blijven kiezen een financieel product zonder advies aan te schaffen. Consumenten leggen dan een kennis- en ervaringstoets af, zoals dat nu al gebruikelijk is bij beleggen (risicoprofiel). Ook krijgen ze informatie over de risico’s die ze lopen. De Consumentenbond: “Hiermee gaat de minister eraan voorbij dat een hypotheek of pensioenaanvulling noodzakelijke producten zijn voor een eigen huis of een goede oudedag. Consumenten zullen dan snel geneigd zijn voor een doe-het-zelf route te kiezen, omdat dat goedkoper zal zijn dan de route mét advies. Het instellen van alleen een verplichte financiële toets is dan een halve maatregel waarmee een schijnzekerheid wordt gecreëerd.”

GEEN REACTIES