Aegon herverzekert arbeidsongeschiktheidsrisico’s

De Nederlandse tak van verzekeraar Aegon heeft per december vorig jaar een flink deel van de arbeidsongeschiktheidportefeuille herverzekerd.

Met de herverzekering wil Aegon zich onder meer wapenen tegen het zogeheten ‘concentratierisico’, wat inhoudt dat de verzekeraar binnen een bepaalde categorie van contracten teveel risico loopt. Niet duidelijk is om welke contracten het gaat (individueel of groeps-). Verder speelt op de achtergrond de invloed van de lage rente mee. Door de structureel lage kapitaalmarktrente neemt, net als bij pensioenen en levensverzekeringen, de waarde van de verplichtingen richting polishouders toe. De verzekeraar moest in de tweede jaarhelft ook een extra voorziening nemen van 14 mln euro.

Anderhalf jaar geleden signaleerde Findinet al dat de risico’s bij AOV-, WGA- en WIA-verzekeringen groter zijn dan aanvankelijk werd gedacht in de sector. Behalve de lage rente kampen verschillende verzekeraars met ongunstige claimontwikkeling.

Aegon heeft verder de criteria voor verzuimverzekeringen aangescherpt, waardoor de nieuwe productie in elkaar klapte in het tweede halfjaar. Bij de andere schadeverzekeringen realiseerde Aegon juist wel een hogere nieuwe productie, volgens Aegon gedreven door een ‘beter commercieel momentum’. De Nederlandse directie bestempelde schade vorig jaar als ‘groeigebied’.

De nieuwe productie in het leven/pensioenbedrijf kwam lager uit, wat vooral kwam doordat in 2019 een groot collectief contract werd binnengehaald. De levenwinst steeg in het tweede halfjaar, vooral door betere beleggingsresultaten. Ook de ppi van Aegon (Cappital) beleefde een goed tweede halfjaar, het beheerde vermogen nam met een miljard euro toe naar 4,7 mrd.

GEEN REACTIES