Risico’s AOV- en WGA-polissen komen plotseling bovendrijven

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

Opeens doken ze op in de halfjaarberichten: herverzekeringscontracten voor arbeidsongeschiktheidsportefeuilles.

Lange tijd was het woord ‘herverzekering’ nauwelijks terug te vinden in de communicatie-uitingen van Nederlandse verzekeraars. Een moeilijk en technisch onderwerp waar aardig wat actuariële kennis voor nodig is, niet makkelijk te vatten in hapklare brokken. Dat is tegenwoordig wel anders, waarbij vooral de levensverzekeraars voorop lopen. Zij brengen het langlevenrisico onder bij herverzekeraars.

Afgelopen maand kwamen NN Group en ASR in hun halfjaarrapport opeens met mededelingen van een schade-uitkering van een herverzekeraar voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ik keek daar nogal van op, omdat in de afgelopen jaren verzekeraars juist veel inzetten op inkomensverzekeringen omdat dat winstgevender is dan traditionele schade. Bovendien communiceren verzekeraars om het hardst over hun programma’s voor preventie, vitaliteit en re-integratie voor hun klanten.

Samen met reguliere controle en begeleiding, wordt daarmee in elk geval het beeld opgeroepen dat de schades van de verzekeringen goed te managen zijn. Maar dat is derhalve niet (altijd) zo. Wil je daar als geïnteresseerde meer over weten, dan ben je genoodzaakt de meestal moeilijk leesbare risicoparagraaf te lezen. Daarin geven verzekeraars aan dat er vooral risico’s kleven aan langlopende claims in relatie tot de sterftekansen.

Bij NN Group ging het voor wat betreft de herverzekering om de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deze zijn geconcentreerd bij Movir, inclusief de AOV-polissen van NN en sinds dit jaar van Delta Lloyd. Met Movir gaat het overigens verzekeringstechnisch al een paar jaar niet goed, zo bleek mij uit cijferoverzichten die je kunt inzien op de website van DNB. Vorig jaar was het ‘technisch resultaat’ €8,8 mln negatief, in 2017 zelfs €10,1 mln negatief. En in het afgelopen halfjaar was er volgens NN Group sprake van ‘ongunstige claimontwikkeling’, waardoor Movir op zijn beurt een claim uitgekeerd kreeg van herverzekeraar NN Re.

ASR meldde vorige week een uitkering door een herverzekeraar van ongeveer €8 mln voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op basis van informatie in het jaarverslag gaat het waarschijnlijk om groepscontracten, omdat ASR daar een concentratierisico ziet (bv ten aanzien van WIA-uitkeringen).

Het jaarverslag van De Goudse geeft een (klein) inkijkje in hoe herverzekering van arbeidsongeschiktheidspolissen er in de praktijk uit kan zien. Voor WGA-verzekeringen heeft De Goudse een quota-share herverzekering afgesloten, waarbij de herverzekeraar een bepaald percentage van het risico heeft geaccepteerd en dat gebruikt voor de premie en de schade. Voor de overige inkomensproducten (waaronder AOV) gebruikt De Goudse een surplus herverzekeringscontract, waarbij de herverzekeraar alleen kan worden aangesproken als de schade een bepaalde drempel overschrijdt.

De conclusie is dat risico’s ten aanzien van AOV, WGA en WIA groter zijn dan je aanvankelijk zou denken. Dat dit nu leidt tot schadeclaims bij herverzekeraars is een teken aan de wand. Herverzekeraars zullen op hun beurt of hogere premies of aanvullende maatregelen vragen.

GEEN REACTIES