Schade particulier maakt voorzichtige comeback bij Aegon

De afgelopen jaren leidden de particuliere schadeverzekeringen bij Aegon een tamelijk zieltogend en onzichtbaar bestaan, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Dat is althans het plan voor de komende tijd, zo valt op te maken uit een schrijven van COO Wim Hekstra aan verzekeringsadviseurs enkele weken terug. Hij bestempelde daarin ‘schade’ als een van de groeigebieden (naast hypotheken, Knab en de pensioenpremie-instelling Cappital) nu het bedrijf definitief afscheid heeft genomen van het individuele levenbedrijf. Overigens valt onder schade ook de tak van ‘inkomensverzekeringen’ en deze richt zich vooral op de zakelijke markt. De overige zakelijke schadeverzekeringen waren al in 2016 verkocht aan Allianz Nederland.

Het premie-inkomen voor schade in Nederland (in 2019 bijna 360 mln euro) komt voor ongeveer twee derde uit de inkomensverzekeringen. Echt groeien deed dit onderdeel de laatste jaren nauwelijks; in 2015 bedroeg het premie-inkomen 216 mln euro, vorig jaar 229 mln. Bij de particuliere schadetak nam het premie-inkomen zelfs af. Was in 2015 nog goed voor iets minder dan 140 mln euro aan premie, dat is vorig jaar geslonken naar bijna 130 mln.

Deze daling is grotendeels veroorzaakt door de particuliere motorrijtuigenverzekeringen. Uitgerekend bij deze verzekeringscategorie genereerde Aegon de afgelopen jaren nog enige publiciteit met de introductie van een autoverzekeringen die zich vooral op vrouwelijke klanten richtte. Het merk Onna Onna werd vooral bekend vanwege het feit dat de handtas expliciet in de dekking was opgenomen wanneer deze uit de auto zou worden gestolen. Inmiddels is het merk al weer ter ziele.

Maar sinds een dik half jaar waait er een andere wind binnen Aegon Nederland. Dat leidde al tot een belangrijke personele wisseling: Arjen Westra (sinds 2007 directeur Intermediair en vanaf 2017 verantwoordelijk voor Sales Particulier) maakte plaats voor Frank van Wessel. Laatstgenoemde zet vooral in op verregaande digitalisering van de processen rond de particuliere schadeproducten. Hij deed dat al bij Delta Lloyd en sinds begin 2018 trekt hij ook de digitale kar bij Aegon. Verder vallen de productcampagnes (onder meer richting adviseurs) voor schade particulier op, bijvoorbeeld omtrent de rechtsbijstand- en woonverzekeringen.

Nu is de Nederlandse particuliere schademarkt zeer competitief en het zal voor een relatief kleine partij als Aegon niet gemakkelijk zijn om op deze markt groei te realiseren. Ook op het vlak van digitalisering en klantdata-analyse is Aegon zeker niet de enige die hier stappen zet. Dat neemt niet weg dat de uitgangspositie voor Aegon op de markt naar eigen zeggen is verbeterd afgelopen jaar, wat onder meer te zien was door een flinke verbetering van de Net Promotor Score. En hoewel Aegon daar totnogtoe nog helemaal niet op hint, zou een extra inspanning richting de volmachtmarkt wellicht zijn vruchten afwerpen, nu daar extra capaciteit vrijkomt die nu deels wordt opgevuld door nieuwe (buitenlandse) partijen.

GEEN REACTIES