Adfiz wijst HDI terecht

Adfiz wijst HDI terecht
© Pixabay

Brancheorganisatie Adfiz heeft beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar HDI op het matje geroepen nadat deze klanten van andere adviseurs een concurrerend voorstel had gedaan. Hierover was onrust ontstaan. HDI zegt de gang van zaken te betreuren en heeft beterschap beloofd.

HDI had klanten die polissen bij o.a. Adfiz-lid Schouten Insurance hadden gesloten, rechtstreeks aangeschreven met een concurrerend aanbod. In veel gevallen was de correspondentie niet via de adviseur verlopen, noch was de adviseur hierin gekend.

HDI verklaarde tegenover Adfiz dat de oversluitactie was ingegeven door een eerder ingezette oversluitactie van Schouten Insurance, waarbij de nieuwe risicodrager (soms automatisch) Markel zou worden. In reactie hierop schreef HDI de betreffende klanten aan met een tegenvoorstel.

Volgens HDI was bij haar niet bekend dat bij veel volmachtpolissen er naast Schouten Insurance nog een adviseur betrokken was als subagent. Waar een adviseur bekend was, is de communicatie rondom de oversluitactie via de adviseur verlopen, aldus HDI. Daar waar dit niet via de adviseur is verlopen omdat HDI niet bekend was met de betreffende adviseur, betreurt HDI dit.

Adfiz stelt dat contact met de klant in beginsel altijd via de adviseur dient te verlopen. HDI gaf aan dit principe als intermediaire verzekeraar te onderschrijven.

In de betreffende brief verwees HDI klanten naar het in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gespecialiseerde advieskantoor – en tevens Adfiz-lid – Koekenberg Van Vuuren (KVV). Adfiz benadrukt dat de klant ook via de eigen adviseur van het aanbod gebruik kan maken. KVV zal de klanten eerst naar hun eigen adviseur verwijzen, alvorens de klant bij dit kantoor het adviestraject ingaat.

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES