Verzekeringsadviseurs lopen nog niet warm voor cyberrisicoverzekeringen

Verzekeringsadviseurs lopen nog niet warm voor cyberrisicoverzekeringen
© Pixabay

Intermediairs die klanten moeten adviseren over het afsluiten van cyberrisicoverzekeringen, geven een slecht voorbeeld aan hun klanten: 83% van deze kantoren heeft zelf nog geen cyberverzekering afgesloten. Dit meldt bureau DFO naar aanleiding van kerncijferonderzoek in de maand september onder 160 intermediairs.

Van de bevraagde adviseurs geeft 79% aan het van belang te vinden dit onderwerp met hun klanten te bespreken. Dat het hier gaat om een complex onderwerp houdt sommige adviseurs wellicht nog tegen; 64% bespreekt dit namelijk daadwerkelijk met hun klanten. 36% doet dit dus niet. DFO waarschuwt dat wanneer niet nadrukkelijk met de klant is afgestemd dat voorlichting over cyberrisico niet door de adviseur wordt gegeven, de adviseur het risico loopt, nadat een cyberrisico is opgetreden, door de klant te worden beticht van een beroepsfout.

Desinteresse
De gesprekken over cyberrisico leiden nog niet tot het massaal afsluiten van verzekeringen op dit gebied; 17% van de ondervraagden geeft aan dat hun kantoor een cyberrisicoverzekering heeft afgesloten en dat gemiddeld 3% van hun klanten dat heeft gedaan.

De reden dat klanten, zoals uit dit onderzoek blijkt, regelmatig blijk geven van desinteresse doet niets af aan de verplichting van de adviseur om wel aandacht te geven aan dit risico. De desinteresse van de klant wordt meestal veroorzaakt door gebrek aan kennis van het onderwerp of onderschatting van de risico’s. Het is aan de adviseur om dit gebrek aan kennis bij de klant weg te nemen zodat de klant uiteindelijk goed geïnformeerd een keuze kan maken of hij bepaalde risico’s wel of niet wil verzekeren.

In hun motivatie om geen verzekering af te sluiten wijken advieskantoren en hun klanten niet veel van elkaar af. Er is vaak geen gevoel van urgentie, veroorzaakt door het idee dat het eigen bedrijf weinig tot geen risico loopt of dat men goed beveiligd is tegen eventuele risico’s. Daarnaast wordt een cyberrisico verzekering gezien als een extra, hoge kostenpost waarbij men vaak onvoldoende inzicht heeft in dekking en voorwaarden.

Financieel advieskantoren zijn echter zeer kwetsbaar voor schade als gevolg van data-lekken en hacks, juist door de cumulatie van gevoelige persoonsgegevens, benadrukt bureau DFO.

Dat het hier om een reëel risico gaat, blijkt uit het feit dat van de financieel adviseurs die aan het onderzoek hebben meegedaan, 7% aangeeft nu al te maken hebben gehad met schadegevallen gerelateerd aan cyberrisico. Bureau DFO verwacht, dat het aantal kantoren dat in de komende jaren te maken krijgt met ransomware en schadeclaims als gevolg van het niet correct naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in de komende jaren sterk zal oplopen.

Bron: Bureau DFO

GEEN REACTIES