Adfiz vraagt aandacht voor onverzekerbaarheid

Genomineerden Adfiz Prestatie Onderzoek zijn bekend

In navolging van de NVGA signaleert ook branchevereniging Adfiz het probleem van risico’s die niet door Nederlandse verzekeraars willen worden gedekt.

Dat meldt Adfiz in het jaarverslag over 2017. De praktische onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s is een onderwerp dat volgens de vereniging ‘al langer sluimert binnen de branche’. ‘In 2017 hebben we het onderwerp expliciet op de agenda gezet. Sindsdien is het bij een breed palet aan stakeholders een belangrijk gespreksonderwerp.’ Adfiz heeft leden opgeroepen om hun ervaringen met onverzekerbare risico’s met hen te delen en onderzocht of onverzekerbaarheid onderdeel kan worden van het Adfiz Prestatie Onderzoek.

Londen
Een gevolg van onverzekerbaarheid in Nederland is dat makelaars en adviseurs zich moeten wenden tot bijvoorbeeld verzekeringssyndicaten in Londen. NVGA-voorzitter Ron Gardenier gaf eind vorig jaar aan dat het dan onder meer gaat om risico’s in de agrarische en medische (verloskundige) hoek, grote wagenparken, dure woonhuizen en goede pakketten voor DGA’s. Verzekeraars trekken zich uit deze segmenten terug omdat de rendementen te laag of negatief zijn. De discussie over het onderwerp lijkt inmiddels enig effect te hebben. Zo gaf Avéro Achmea aan dat het onderwerp meespeelde bij de beslissing om weer actiever te worden op verzekeringsbeurs VNAB.

Leden
In het jaarverslag van Adfiz komt verder naar voren dat de trend van ledenverlies is gekeerd. In 2017 werden zestien kantoren lid van de vereniging. In sommige gevallen lijkt het lidmaatschap samen te hangen met inhoudelijke initiatieven die Adfiz in 2017 ontplooide. Zo namen de kantoren Zicht uit Den Bosch en Klap uit Amsterdam meteen zitting in de klankbordgroep Privacy. Ook het lidmaatschap van het Reeuwijkse kantoor Sucsez (dat actief is met zorgcollectieven) valt op, nu de leden van Adfiz in 2017 zijn gaan werken met de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Door overname en fusies bleef het absolute aantal leden van Adfiz ongeveer gelijk. ‘Samen vertegenwoordigen we 55% van de particuliere en 85% van de zakelijke markt.’

GEEN REACTIES