Register Gevolmachtigd Agent telt nu 500 personen

Register Gevolmachtigd Agent telt nu 500 personen

In een half jaar tijd hebben bijna 500 personen zich ingeschreven in het RGA-register. Doel van dit register is om het deskundigheidsniveau waaraan verzekeringsadviseurs en andere Gevolmachtigd Agenten moeten voldoen, op transparante wijze vast te leggen en te onderhouden. Het register werd in september 2017 opengesteld door de Stichting Assurantie Registratie (SAR) in samenwerking met de NVGA.

Nieuw GA-diploma
Het RGA-register is ontstaan vanuit het gegeven dat het ministerie van Financiën de volmachtmodule niet meer in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk heeft opgenomen. De NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) heeft in samenwerking met opleidingsinstituut NIBE-SVV een nieuwe opleiding tot Gevolmachtigd Agent ontwikkeld, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Parallel hieraan heeft de SAR in samenwerking met de NVGA een register opgericht waar de houders van het nieuwe diploma zich kunnen registreren en waar via permanente educatie het niveau van hun deskundigheid en vakbekwaamheid wordt gewaarborgd.

Overgangsregeling
Alle diplomahouders van het oude GA-diploma kunnen zich bij het RGA-register inschrijven. Voor deze mensen geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Voor de dagelijks leidinggevende van een kantoor dat is aangesloten bij de NVGA is een inschrijving in het register verplicht.

Voor alle andere houders van het GA-diploma geldt dat het belangrijk is om zich te registreren. Want met een inschrijving in dit register houdt men het GA-diploma actueel voor dit nodig is voor een volgende stap in de carrière. Wie dit niet doet, loopt de kans het GA-examen ooit opnieuw af te moeten leggen.

Vanzelfsprekend
De NVGA en de SAR spreken het vertrouwen uit dat de markt zich laat leiden door kwaliteit en dat de meerwaarde van de nieuwe GA-opleiding gecombineerd met een inschrijving in de erkenningsregeling Gevolmachtigd Agent een vanzelfsprekendheid zal worden binnen de branche.

Bron: NVGA

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES