Adfiz lobbyt mee voor behoud collectiviteitskorting

© Pixabay

Samen met VNO-NCW en een aantal zorgverzekeraars zet Adfiz zich in om de collectiviteitskorting binnen het zorgstelsel te behouden.

Minister Bruins van Volksgezondheid is voornemens in de eerste maanden van dit jaar de collectiviteitskorting opnieuw te evalueren. Afgelopen jaar voerde hij al een halvering van de korting door, van 10 naar 5 procent. Om te voorkomen dat de korting helemaal verdwijnt hebben genoemde drie partijen de handen ineen geslagen om nut en noodzaak van de collectiviteiten aan te tonen.

Zo is Adfiz van plan om in een rapport te inventariseren welke zorginhoudelijke afspraken adviseurs maken met zakelijke klanten in het kader van een zorgcollectiviteit. De branchevereniging roept leden op om hun de zogeheten ‘modeloverzichten zorginhoudelijke afspraken’ met de vereniging te delen (geanonimiseerd). Het rapport wordt als onderdeel van de lobby aangeboden aan de minister. Leden kunnen zich melden via info@adfiz.nl.

Overigens hebben de in het modeloverzicht genoemde zorgoplossingen en -afspraken nauwelijks betrekking op het effectiever en goedkoper inkopen van zorg (waar collectiviteiten oorspronkelijk voor bedoeld waren) maar vooral op preventie en het omlaag brengen en voorkomen van verzuim. Een trend die Findinet vorig jaar ook al signaleerde. Sommige zorgverzekeraars bieden zelfs complete verzuimverzekeringen aan.

Het zou in dit verband interessant zijn om te zien of er een daadwerkelijk (financieel) verband bestaat tussen het de in het modeloverzicht genoemde oplossingen en de zorgconsumptie van de verzekerde werknemers. En dan vooral de zorgconsumptie binnen de basisverzekering. Veel van de zorgoplossingen binnen het modeloverzicht lijken namelijk betrekking te hebben op zorgconsumptie binnen aanvullende zorgverzekeringen.

GEEN REACTIES