Financieel adviseur biedt meerwaarde met vermogensplanning

Lage spaarrentes, hypotheekrente die straks niet meer aftrekbaar is, de plannen van de overheid voor de vermogensrendementsheffing: op steeds meer gebieden wordt de consument geconfronteerd met onzekere factoren. Financiële planning wordt daarom steeds belangrijker. Adviseurs kunnen hier hun meerwaarde bewijzen. Dat constateren de leden van de Federatie Vermogensplanners in hun laatste Algemene Ledenvergadering.

Ruan de Haas, een van de twee duo-voorzitters ad interim tijdens de ALV, somt op. “De lage rente leidt materieel tot een negatief koopkrachteffect over spaargeld. De lage rente leidt ook tot het achterblijven van het pensioeninkomen. In de periode 2030-2035 zullen veel Nederlanders ook de effecten gaan merken dat zij niet langer de hypotheekrente fiscaal op hun belastbaar inkomen in mindering mogen brengen.” Daar komen op kortere termijn de invloed van het coronavirus bij, de Brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China, en de voornemens van de overheid m.b.t. de vermogensrendementsheffing in 2022 – die haaks staan op het feit dat zelfredzaamheid belangrijker wordt. “Consumenten die tijdig inzicht verkrijgen en begeleid worden in de toekomstige werkelijkheid zullen beter op deze veranderingen kunnen anticiperen”, aldus De Haas.

In de campagne Aflossingsblij van overheid en banken kan de FVP zich niet goed vinden. De Haas: “De intenties van overheid en banken zijn denk ik goed, maar de druk op grote groepen consumenten om ‘zomaar’ te starten met aflossen is te ongenuanceerd en leidt in individuele situaties tot verkeerde keuzes. Een besluit om vrijwillig af te lossen op een hypotheek is niet iets dat je in een impuls moet doen maar waar een stuk vermogensplanning aan vooraf moet gaan. De overheid biedt geen ‘one size fits all’-oplossingen en het blijft daarom belangrijk om integraal naar de gezinssituatie te kijken voordat men beslissingen neemt.”

Langdurige relatie met klant
Steeds meer financieel adviseurs zien dan ook hun bestaansrecht in een langdurige relatie met de klant. Naast het verschaffen van financieel inzicht en duidelijkheid, bewijzen vermogensplanners hun waarde door begeleiding en implementatie van diverse adviezen om de vermogenspositie van de klant zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen, doelen en mogelijkheden.

Daarbij worden twee belangrijke meerwaarden voor de consument gecombineerd. Op de eerste plaats tijdig inzicht geven en samen met de klant een route bepalen waarlangs een bepaald doel wordt bereikt. Daarnaast, net zo belangrijk, de actieve begeleiding en bewaking van de afspraken die zijn gemaakt. Daarbij zal het onderdeel beleggen vaak een belangrijke rol spelen. Hierbij heeft de planner bijvoorbeeld een belangrijke rol om de afgesproken risicoprofielen voortdurend te bewaken en afhankelijk van de veranderende levenssituatie van de klant tijdig bij te stellen.

Bron: FVP

GEEN REACTIES