Achmea: nog te weinig kennis over klimaatbestendig wonen

weinig kennis klimaatbestendig maken eigen woning

Nederlanders kunnen zelf veel doen om hun woning klimaatbestendig te maken, maar uit onderzoek van Achmea blijkt dat zij onvoldoende weten hoe ze dat moeten doen. Gevolg is dat het klimaatbestendig maken van woningen langzaam gaat. “Meer informatie en coördinatie zijn nodig, anders komt het er niet van”, zegt Michiel Delfos, directeur Schade en Inkomen bij Achmea. Deze week verschijnt de derde Klimaatadaptatiemonitor van Achmea. Dit is het resultaat van het onderzoek naar hoe Nederlanders hun huis bestand maken tegen hitte en wateroverlast en naar de vraag of ze weten hoe dat moet.

Onvoldoende kennis
De resultaten van het onderzoek zijn vergelijkbaar met die uit eerdere jaren. Nog steeds weten maar weinig mensen hoe ze hun woning klimaatbestendig kunnen maken, 94% zegt dit niet te weten. Wel is een derde bezig met (het plannen maken voor) bijvoorbeeld meer groen in plaats van tegels in de tuin en isolatie. Zij zien dit echter niet als actie voor het klimaatbestendig maken van hun woning. Volgens de Klimaatadaptatiemonitor hebben meer mensen informatie gekregen over klimaatbestendig wonen, maar geeft nog steeds meer dan de helft van de ondervraagden aan hier nooit over te zijn geïnformeerd. Zij verwachten deze informatie van de overheid (37%), verhuurder (20%), energieleverancier (17%), waterschap (17%) of de verzekeraar (14%).

Rol voor de overheid
Delfos is het eens met de respondenten dat de overheid hier een rol moet spelen: “Vooral op lokaal niveau, waar de overheid het dichtst bij de burger staat. Maar wij zien zeker ook een rol voor onszelf om kennis te delen, advies te geven aan onze klanten over de eenvoudige, maar effectieve maatregelen die zij kunnen nemen. Overheid, burgers en bedrijven kunnen en moeten hier meer gezamenlijk in optrekken.”

Wel overlast, geen zorgen
Volgens het onderzoek heeft twee derde van de ondervraagden weleens overlast ondervonden door voornamelijk regen, wind en hitte. Ruim een derde van de mensen die overlast hebben ervaren, wijt dit aan klimaatverandering. Toch maakt ruim de helft van de Nederlanders zich geen zorgen over hun eigen woning. Daar hebben zij verschillende redenen voor. Sommige respondenten hebben al maatregelen genomen of denken daar nog voldoende tijd voor te hebben. Andere verwachten simpelweg geen problemen.

Meer bewustwording nodig
Voor een groot deel van de respondenten (27%) is geld een reden om niets te doen. Een even groot aandeel ziet het niet als de eigen verantwoordelijkheid. Dit betreft voornamelijk huurders, die naar hun woningcorporatie wijzen als verantwoordelijke. Maar liefst 15% van de Nederlanders heeft gewoon nog niet over dit onderwerp nagedacht. Naast de financiële prikkel voor verduurzaming die Syntrus Achmea onlangs aankondigde, zou meer aandacht voor bewustwording wellicht ook een goed initiatief zijn.

GEEN REACTIES