Adfiz-rapport: grote advieskantoren groeien, kleine specialiseren

Adfiz-rapport: grote advieskantoren groeien, kleine specialiseren

Het marktaandeel van onafhankelijk financieel advies is al jaren stabiel. De groei zit volledig bij grotere kantoren (boven 20 fte). Hier is ook de meeste werkgelegenheid, 55 op de 100 adviseurs werken bij deze kantoren. Grotere kantoren hebben gemiddeld ook meer jongeren in dienst dan kleinere.

Dit blijkt uit het rapport Advies in cijfers, het jaarlijkse overzicht van de onafhankelijke adviesmarkt van brancheorganisatie Adfiz, dat vandaag verscheen. Samen bedienen 6.135 adviesbedrijven zo’n 1,7 miljoen bedrijven en 6 miljoen huishoudens (dat is 90% van alle bedrijven en bijna 75% van alle huishoudens). De resultaten voor de schade- en levenmarkt waren over 2020 positief, maar bleven licht achter bij de verwachtingen. De groei in de hypotheekmarkt steeg bij 83% van de kantoren met gemiddeld 35%; deze groei was zo robuust dat overall de financiële verwachtingen zijn overtroffen. De overige productvolumes bleven min of meer constant.

Consolidatie
Uit het overzicht blijkt een groot verschil tussen grote en kleine advieskantoren. Grote kantoren zijn meer gericht op groei, de totale omzet van de top 100 van advieskantoren groeide met 10% tot 2,4 miljard in 2020. Onder grotere kantoren vinden ook de meeste overnames plaats. De consolidatie, die al langer aan de gang is, versnelde in 2020. Er vonden 289 overnames plaats, 61 meer dan in 2019. Redenen zijn o.a. toenemende regelgeving en investeringen in automatisering: die leggen beslag op het kapitaal en vragen om kostenefficiënte schaalgrootte. Andere reden is de toetreding van investeerders, die deze sector als ‘crisisproof’ beschouwen, en van verzekeraars die opnieuw actief worden in de markt, om grip te kunnen houden op de distributie. Met name de kantoren tussen de 20 en 50 fte worden opgekocht of gaan zelf overnemen.

Ondanks de consolidatie blijft 87% van de kantoren zich kenmerken als klein (tot 5 fte) en bestaat zelfs meer dan de helft nog altijd uit bedrijven met één fte. De prioriteiten tussen kantoren met max. 5 fte en de kantoren met meer dan 5 fte verschillen aanzienlijk. Groei in de zakelijke markt is voor 5+-kantoren twee keer zo vaak prioriteit, terwijl de kleine kantoren groei binnen bestaande klanten twee keer zo vaak als prioriteit noemen. Dat actief klantbeheer bij kleine kantoren nog hoger scoort dan bij de grotere kantoren ligt hiermee in lijn. Specialisatie scoort logischerwijs hoger bij de kleinste kantoren, efficiency en innovatie staan bij 5+-kantoren juist opvallend vaker op de agenda.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor financieel adviseurs is zonder meer gunstig. Uit een UWV-onderzoek komen assurantieadviseurs en hypotheekadviseurs naar voren als kansrijke beroepen, die eind 2020 op positie 2 resp. 4 stonden in de top 10 openstaande vacatures in de financiële dienstverlening. Daarnaast zal het pensioenakkoord resulteren in vraag naar meer pensioenadviseurs, is de verwachting. In 2020 steeg het aantal banen bij advieskantoren met 2.446 fte tot iets meer dan 31.500.

De verwachting is dat de werkgelegenheid de komende jaren toeneemt. Bijna de helft (49%) van de kantoren verwacht dat over vijf jaar het aantal fte is toegenomen. Grotere kantoren verwachten vaker te groeien dan kleinere kantoren.

Het valt te hopen dat er voldoende aanwas komt, want de gemiddelde leeftijd in de sector is relatief hoog: 70% van de werkenden is 40 jaar of ouder. Grotere kantoren (meer dan 10 fte) hebben gemiddeld wat meer jongeren in dienst dan kleinere kantoren.

Corona
Adviesbedrijven bleven economisch goed overeind in de coronacrisis. Bij 4 op de 5 adviesbedrijven steeg de totale omzet, met gemiddeld 11%. Terwijl landelijk 31% van de bedrijven gebruik maakte van de coronasteunmaatregelen, maakt slechts 11% van de bedrijven in de financiële dienstverlening gebruik van die maatregelen.

Meer dan de helft van de advieskantoren gebruikte advies op afstand (online) in 2020 en nog eens 10% maakte plannen om te starten. Na de coronacrisis gaat 58% hier ook mee door, grotendeels als aanvulling op het fysieke adviesgesprek. 63% van de adviesklanten is positiever geworden over videogesprekken met hun adviseur. Het thuiswerken neemt niet verder toe. Bij ongeveer 60% van de intermediairs werd er voor de coronacrisis al thuis gewerkt door medewerkers. Zo’n 10% van de kantoren met thuiswerk geeft aan na de crisis juist weer zoveel mogelijk op kantoor te gaan werken.

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES