OP WEG NAAR SERIOUS REQUEST

Geachte medewerker van UWV,

Wij hopen van UWV te mogen vernemen dat u onze software zult komen toetsen aan de noden die van belang zijn voor vergelijkbare organisaties  in het buitenland, die volksverzekeringen verwerken.

Achtergrondinformatie
Voor een adequate introductie is enige achtergrondinformatie wel van belang.
Wij leggen u deze thans voor en hebben deze opgesplitst in 8 onderwerpen:
1) Achtergrondinformatie over onze directie = LINK
2) Schets van de mondiale IT-problematiek van de verzekeringswereld = LINK
3) Stand van zaken specifiek in Nederland = LINK
4) Foute verdienmodellen schaden het vertrouwen van consumenten = LINK
5) Terugwinnen van het vertrouwen van de cliënten door transparantie = LINK
6) Het Bestuur wel of niet “in charge” ter zake van de onderneming? = LINK
7) Transparantie noodzakelijk voor optimale Accountancy = LINK
8) Real-Access Software zonder winstoogmerk = LINK

Ik nodig u uit, even de tijd te nemen de inhoud van de pagina’s tot u te nemen.
De individuele pagina’s kunt u openen via de relevante LINK.

GEEN REACTIES