Stand van zaken specifiek in Nederland

Converteren
Als er sprake is van een fusie of overname, maken beide partijen doorgaans reeds gebruik van een computersysteem. En al die computersystemen zijn moeilijk of niet aan te sluiten op het computersysteem van de overnemende partij. Doorgaans blijven die oude systemen draaien tot het niet anders meer kan.
Voor het converteren van de data is bij CMG, KMPG en SAP niet alleen onvoldoende mankacht beschikbaar, maar zulke partijen hebben doorgaans ook geen flauw benul wat zij moeten met de data van oude systemen en hoe zij die kunnen converteren naar een nieuw systeem. De materie is hen wel bekend, maar het leeft niet. Zij kunnen de data niet interpreteren aan de hand van visuele controle. En dat mag je ook niet van hen verwachten.

Zie hier het levensgrote probleem van het ontbreken van kennis over verzekeringsproducten.

Overnames en fusies
Deze kaalslag heeft niet alleen plaatsgevonden bij de verzekeraars, maar zo ook bij de gevolmachtigde agenten, de tussenpersonen en de assurantiemakelaars.

UNIVERSELE “STEKKER”
Tijdens de ontwikkeling van Real-Access software hebben wij zorggedragen voor een adequate “stekker” waarmee de data van oude systemen kunnen worden omgezet naar een nieuwe systeem.
Dat gaat als volgt:
A) eerst installeert men het verzekeringsproduct de klanten dat (ooit) hebben afgesloten
Dat kan iedere persoon die er verstand van heeft binnen een dag of twee.
B) vervolgens worden de data per soort aanboden bij de stekker
C) en omdat de database van de medewerker heeft geleerd welke gegevens nodig zijn voor dat product, worden de data op de juiste plek verwerkt.
D) doe dat met alle producten en de conversie is volbracht
E) vervolgens wordt het product gemoderniseerd per prolongatiedatum

Toen Delta Lloyd de database van Eurolloyd wilde overzetten naar hun eigen database, heeft IBM en KPMG maanden gezocht naar mogelijkheden tot conversie.
Het is hen niet gelukt.

126 op een rij
Bij Delta Lloyd stonden nog 126 computersystemen te draaien die men niet had kunnen converteren, dus zou nummer 127 er nu bij komen te staan. Bij Real-Acces hebben wij de conversie in 2011 in enkele weken volbracht en foutloos weten te implementeren in het DISPAN systeem van Deltalloyd.

Vervolgens hebben wij ook de conversie van het systeem van Praevenio Technische verzekeringen binnen 3 weken volbracht. Dat verzekeringsbedrijf was toen ook overgenomen en de administratie was een janboel. Door de conversie door Real-Access software te trekken, konden foutlijsten worden gemaakt.

Voor de buhne
Op dit moment (2024) staan overal ter wereld en ook bij NN, Aegon (van NN) ASR en Achmea talloze oude computersystemen te draaien die niet dmv conversie zijn verenigd tot één uniform systeem. Door het toepassen van een zgn. SCHIL, lijkt het dat er sprake is van één systeem, maar dat is slechts “voor de buhne”.

SCHIL
Dat is een soort paraplu-methodiek, waarmee men via één progamma meerdere computersystemen kan raadplegen, maar dan is er dus geen sprake van een uniforme database.
Als bestuurder kan je de data van die systemen niet simultaan raadplegen. Het verkrijgen van actuele statistische informatie is daardoor niet mogelijk.

Ook in Nederland is het dus een bende
Voor iedere bestuurder is een volstrekt overzichtelijke database een voorwaarde voor het bepalen van beleid dat moet worden uitgevoerd. Waarom anders zouden gekende verzekeraars als Delta Lloyd en Aegon genoodzaakt zijn te fuseren met NN?

Maar met Real-Access software kan dit dus worden opgelost via de genoemde “stekker”.

TERUG NAAR INTRODUCTIE PAGINA

GEEN REACTIES