REAL-ACCESS SOFTWARE IS EEN ONTWERP VAN HANS VAN OMMEN

Wie is Hans van Ommen? 
Geboren in 1950 (13 mei)
Vierde generatie qua opvolging bij het verzekeringsbedrijf Lugt Sobbe & Co. dat in 1835 was opgericht door de Heeren Jan Lugt, Leendert Sobbe en Bastiaan van Ommen.
Een historisch overzicht vanaf 1835 treft u aan via deze LINK.

Nadeel van het opvolgen in een familiebedrijf, dat is dat je dan van je voorgangers heel veel ballast mee krijgt en met name met betrekking tot de malversaties die voorvaderen van andere opvolgers in familiebedrijven op hun kerfstok hebben staan. En – zoals veel wordt gezegd – “Ook rotte appels vallen niet ver van de boom” ofwel: Een oude vos verleert zijn streken niet.

In de jaren 1971 t/m 1975 behaalde ik de diploma’s A, Branche en Gevolmachtigde Agent.

Sinds 1976 feitelijk leider van het familiebedrijf, alhoewel de directie onder leiding bleef van mijn vader.

In 1976 beëdigd tot Makelaar in Assurantiën: een titel die door velen is verkregen, maar door weinigen met verantwoordelijkheid is gedragen.

1977 : de administratie van het bedrijf geschiedde volledig handmatig en op de boekhouding werd gebruik gemaakt van Kienzle boekhoudmachines.
De firma was lid van de Assurantiebeurs t Amsterdam (Koopmansbeurs) en aandeelhouder in het automatiseringsproject “Beurs BoekingsBureau BBB. En dat ging failliet zonder ooit iets doelmatigs te hebben kunnen produceren met de kostbare IBM apparatuur.

Van Ommen bezocht meerdere presentaties over automatisering en toen wil hem op dat de aanbieders software had gemaakt dat de toets der kritiek kon doorstaan.

Dus heeft hij in 1977 besloten zich te laten scholen door derden. Voor dat doel is toen een Datapoint Computersysteem aangekocht met maar liefst 2 x 20 MB geheugen! Dat was indertijd een zeer aanzienlijke opslagcapaciteit!

DATABUS
Een ervaren programmeur / IT-specialist leerde hem in 9 maanden de programmeertaal Databus DB/C van Subject Wills.

Eind 1978 kwamen de eerste programma’s beschikbaar en langzamerhand ontstond een
softwarepakket waarmee niet alleen de rekening-couranten voor 3500 bemiddelaars konden worden geproduceerd, maar waarin tevens de volledige financiële administratie (grootboek en sub-administraties) werden bijgehouden.

In 1974 had Van Ommen een opleiding genoten bij Lloyd’s of London. Niet verwonderlijk dat Lugt Sobbe zich sinds die jaren met name heeft gericht op samenwerking met Lloyd’s Underwriters. Deze gaven hem alle vrijheid in Nederland te handelen namens hen. Dit leidde dan ook tot een ongelimiteerde volmacht-verhouding die hij nog vele jaren namens Underwriters / syndicaten mocht uitoefenen.

De verzekeringswereld werd regelmatig getroffen door crises. Maar Lugt Sobbe & Co overleefde ze allemaal. Mede dankzij de in eigen huis ontwikkelde software was Lugt Sobbe in staat rap om te schakelen als bleek dat de markt behoefte had aan nieuwe dekkingen of verzekeringsproducten.

Van Ommen heeft de overtuiging dat geen enkele programmeur in staat is toepasbare  software te maken. Dat lukt uitsluitend een vakspecialist.

Anders denkend
Programmeurs denken niet zoals een verzekeraar, makelaar of gevolmachtigde agent.
Zij begrijpen zelden iets van de materie waarvoor zij zijn ingehuurd om die te beheren.
Daarom maken programmeurs doorgaans software die niet aansluit bij de praktijk.
Dan voelen de medewerkers van verzekeringsbedrijven zich als een kat in een vreemd pakhuis.

Revolutionaire ontwikkeling
Dankzij de komst van de FAX, kreeg Lugt Sobbe vleugels omdat Van Ommen de fax had gekoppeld aan het computersysteem. Dus kond Lugt Sobbe documenten opmaken met behulp van onze computer en vervolgens konden wij deze per fax verzenden aan de 3500 bemiddelaars waarmee men samenwerkte.
Lugt Sobbe liep daarmee vooruit op alle andere partijen in Nederland.

België
Op verzoek van Lloyd’s Underwriters heeft Lugt Sobbe een vestiging geopend in Antwerpen.
In Nederland is sprake van Assurantiebelasting (toen 7%), maar in België was sprake van een scala aan taksen die – afhankelijk van de branche – in rekening moesten worden gebracht bij de klant en soms bij de verzekeraar.
En per verzekeringsproduct varieerden de tarieven van die belastingen.

Een kakofonische toestand dus.
Maar dankzij de flexibele software was ook dit geen probleem. Sterker nog: omdat de Belgische belastingdienst het niet kon geloven dat het de vennootschap wel was gelukt tot op de frank nauwkeurig af te rekenen, werden het kantoor jaarlijks getrakteerd op een “inval door de FIOD”.

Fluitend voort
Omschakelingen als de invoering van de EURO, Het millennium, nieuwe wetgeving als Wft etc. werden door Lugt Sobbe fluitend met twee vingers in de neus doorstaan.

Het onderhoud aan de software bleef Van Ommen parten spelen omdat hij tevens de dagelijkse leiding had over de ondernemingen. In 1994 is besloten assistentie te zoeken.
Deze werd gevonden in de persoon van Antoine Verstijnen. Deze had zijn opleiding tot Databus DB/C-programmeur gehad van dezelfde leermeester.

Dus was hij uitstekend in staat de originele broncode van de software te onderhouden.

Geen opvolging voor het verzekeringsbedrijf
Opvolging vanuit zijn gezin lag niet in de lijn der verwachtingen, dus heeft Van Ommen in 1999 besloten dat het verzekeringsbedrijf gereed te maken voor verkoop.
Oude, moeilijk inbare vorderingen werden afgeschreven.
Complexe schadegevallen werden afgewikkeld onder het motto “lijken in de kast gaan wij niet verkopen”.

Verzekeringsbedrijf te koop
En toen de tijd rijp was, heeft Van Ommen het bedrijf te koop gezet via KPMG.
Verzekeraar Delta Lloyd kocht het verzekeringsbedrijf per 01-01-2007.

VOC BV
De Software was inmiddels ondergebracht in een separate onderneming: Van Ommen Computerservices B.V.
Van Ommen had namelijk de ambitie de ontwikkelde software geschikt te maken voor gebruik door derden, ook in ontwikkelingslanden. Dit met het oogmerk dat hij zo een halt zou kunnen toeroepen aan malversaties, fraude en financiële ellende die in de Westerse wereld hadden plaatsgevonden in de periode 1972 t/m 2006.

“L’histoire se répète?” Nee dank u. 

Baas in eigen buik
Het systeem moest dan dus gereed gemaakt worden voor puntgave verwerking van:
– ieder denkbaar verzekeringsproduct
– in iedere taal (simultaan)
– elke valuta
– iedere vorm van assurantiebelasting
– en iedere vorm van collectiviteit (gebouwen, personen, dieren)
en ZONDER dat er nog programmeurs nodig zijn voor het IT-werk.

Databus verouderd
Inmiddels was de door hem sinds 1977 gebruikte programmeertaal “Databus DB/C” niet meer populair.
Alleen NASA, BOEING en BAYER gebruiken deze taal nog.
Dus heeft Van Ommen in 2020 besloten de software te laten herschrijven in een moderne taal.
Verstijnen heeft toen gekozen voor de taal van Claris / Filemaker, omdat deze taal REAL ACCESS een optimale database samen te stellen. Claris maakt deel uit van de APPLE Corporation.

Garantiefonds
Van Ommen heeft vervolgens een garantiefonds van 15 miljoen euro heb gereserveerd om zeker te stellen dat de komende jaren in het onderhoud kan worden voorzien door derden.

Sinds het najaar van 2023 is de nieuwe software in gebruik bij de eerste klanten en zij zijn unaniem verrast en lovend. Niet alleen is de performance beter, maar ook de Look en Feel heeft een grote modernisering doorgemaakt. Zelfs de meest complexe verzekeringsproducten kunnen zij moeiteloos zonder hulp van IT-adviseurs zelfstandig installeren met de nieuwe software.

REAL-ACCESS
De nieuwe software hebben wij de naam Real-Access gegeven, omdat de gebruikers en dus ook de CEO werkelijk toegang verkrijgen tot informatiesystematiek waarop zij hun beleid kunnen baseren. Dat is prettig voor schaderegelaars, maar ok voor acceptanten en voor hun accountants.

En medewerkers kunnen zich in transparantie van hun taken kwijten voor zoverre zij toegang hebben verkregen via de individuele login.

TERUG NAAR INTRODUCTIE PAGINA

GEEN REACTIES